Västlänken

I dagens GP har ett antal moderata riksdagsledamöter skrivit en debattartikel om Västlänken. Tyvärr präglas artikeln av okunskap om hur förhandlingen som föregripit beslutet gått till. Det är lätt att förstå eftersom ingen av de undertecknande riksdagsledamöterna var med i dessa förhandlingar. Det är därför olyckligt när man utifrån sitt riksdagsledamotsperspektiv väljer att rycka ut vissa delar av lösningen för att sedan kritisera dessa.

Att notera är också att av 22 st västsvenska moderata riksdagsledamöter har endast 6 st valt att skriva under denna debattartikel varav endast en kommer från Göteborgsregionen.

Utgångspunkten för moderaterna är att besluten om Västlänken var en uppgörelse mellan staten, regionen och Göteborgs kommun.  Den ekonomiska fördelningen är fastställd i överenskommelsen och alla delar är beroende av varandra.  Beslut om paketet har tagits i stor enighet av både Regionfullmäktige och kommunfullmäktige i Göteborg. Riksdagen har fattat beslutet om att införa trängselskatt. Intäkterna är till för att finansiera hela paketet.
Några nya förslag om Västlänken eller andra delar i paketet är inte aktuella för beslut. Det är inte möjligt att riva upp en del av paketet utan en helt ny överenskommelse om helheten.

 

23 kommentarer för “Västlänken

 1. Vi får helt enkelt låta väljarna avgöra vilka politiker som agerat klokast. Finns nog inget annat sätt. 🙂

 2. Politiker är faktiskt också väljare. Min argumentation handlar inte om sakfrågan, den handlar om hur man agerar som politiker. Sedan kan vi båda antagligen skryta med olika sympationsyttringar utan att det har med denna argumentation att göra.

 3. Det sista du skriver säger en del. Din mailkorg fylls av upprörda inlägg från politiker. Min med tacksamma inlägg från väljare…

 4. Jag tänker inte diskutera olika lösningar eller vad geologer och pensionerade ingenjörer anser om Västlänken. Min utgångspunkt är att politiken haft förhandlingar, kommit fram till en kompromisslösning där alla fått svälja olika beska delar som man inte var så förtjusta i från början. Beslut har därefter tagits i alla instanser i stor enighet så även i Riksdagen. Projektet har gått från att vara i förhandlings- och beslutsfas till att vara i genomförandefasen. Att i det läget begära att vissa delar skall lyftas ur och förhandlas om är okunnigt och oansvarigt. Har vi ingått en uppgörelse med andra partier måste vi också stå upp för detta.

  Jag vänder mig också mot att riksdagsledamöter, utan förankring i den lokala politiken, pekar ut hur vi skall göra. Det dessutom i ett läge där vi just pedagogiskt försvara varför vi står bakom den uppgörelse som vi gjort.

  Vi kan jämföra våra mailkorgar där jag har kontakt med många moderata politiker, i kommuner, regioner och i Riksdagen, som inte bara anser att Ert inspel är olyckligt, det är dessutom gjort utan någon som helst insiktsfulles i det politiska arbetet.

 5. Jag kan instämma med föregående talare, du tar diskussionen och det är hedervärt. I sak har vi dock olika åsikter, jag är övertygad om att diskussionen kommer att växa kring västlänken efterhand som svårigheterna rent tekniskt växer och kostnaderna skenar. Bättre att förekomma detta och ta diskussionen nu.

  Har fått flera mail från geologer och ingenjörer som varnar å det bestämdaste för att gräva överhuvudtaget i närheten av Gothia Towers. Där har ni en nöt att knäcka och ytterligare en sak som garanterat kommer att antingen öka kostnaderna eller stoppa projektet. Är det inte bättre att ta diskussionen nu än att vänta på det oundvikliga?

  Faktum är också att du nu faktiskt öppnar för omförhandling om kostnaderna för Västlänken ökar dramatiskt, dvs en av de saker vi varnade för i vår artikel. Faktum är ju att kalkylen redan har skenat, och att staten inte utlovat mer pengar. Vem ska då betala? Höjd trängselskatt eller höjd kommunalskatt i Göteborg eller i Regionen? Kan man öppna för en omförhandling i det läget så kan man givetvis göra det redan nu.

  Du säger att alla alternativ redan prövats, men det innebär att du utesluter att några nya alternativ skulle komma fram om man vågade öppna för en diskussion. Min tro är att det ständigt dyker upp nya lösningar på samhällsproblem.

  För övrigt – om du hade sett min mailkorg och reaktionerna från framförallt moderata sympatisörer på vår artikeln skulle du känna viss oro….jag känner mig oerhört trygg i att vår artikel var ett väl avvägt utspel som främjar en öppen debatt, vilket som sagt även vice m-gruppledaren i Göteborg, Agneta Granberg öppet framfört i GP.

 6. Hej Arne och tack för ditt snabba svar,
  Jag tolkar din replik som att:
  1. Du har en gräns för vad Västlänken får kosta innan man måste se över “paketet”. Om den går vid t ex 24, 30 eller annat antal miljarder är oklart.
  2. Du inte tror att era chanser att vinna nästa Kommunalval påverkas negativt av att ni försvarar varje del av “paketet”.

  vänliga hälsn
  Mikael

 7. Skall försöka att svara så gott jag kan Mikael.
  Samhällsnyttan är alltid svår att värdera i pengar. Jag anser att vi har ett stort stöd för att bygga ut kollektivtrafiken och då är detta ett bra sätt. Visst kan Västlänken dras på en mängd andra sätt men detta är den kompromissen som politiken kunde enas om i paketet.

  Jag tror att Du har rätt i Din argumentation att det handlar om Västlänkens kostnader ökar väsentligt. Att sätta en siffra vågar jag mig inte på men jag har sagt att en sak som kan göra att man förhandlar om Västlänkens dragning skulle vara om kostnaden ökar väsentligt. Jag tror inte som vissa andra politiker sagt, att det bara ör att öka Trängselskatten.

  Min uppfattning är att väljare mer uppskattar politiker som står upp för sin sak än sådana som velar så fort det blåser till. Jag är heller inte säker på att stödet är så svagt som det påstås. Jag har hittills exv. inte sett något alternativ till vad som skall ske om man säger nej till Trängselskatten.
  Har man gjort en uppgörelse så anser jag att man skall stå bakom hela uppgörelsen annars tappar man trovärdighet, inte minst i kommande förhandlingar.

 8. Arne,
  Välgörande diskussion och bra att du inte bara passar, som vissa kolleger.
  I sak måste jag dock hålla med Jan E.
  Det som har hänt sedan “paketet” först togs fram är bl a att den dyraste komponenten, Västlänken, har fördyrats med 4 miljarder. Det har också blivit uppenbart att det inte kommer att stanna där. Trafikverket skriver i sin effektbeskrivning att man åtminstone måste lägga på ytterligare 3 miljarder för planskild spårkorsning i Olskroken.
  Trafikverket anger samhällsnyttan till drygt 7 miljarder, mycket långt ifrån kostnaden. Sammantaget det infrastrukturprojekt i svensk historia som har störst nettounderskott i samhällsnytta redan under projekteringen.
  ( Att som vissa andra politiker försöka hävda “icke mätbara” nyttor ser jag som dimridåer. Trafikverket försökte uppskatta sådana och kom max upp till en miljard ):

  Frågan 1 är alltså: Hur mycket dyrare får Västlänken bli innan du anser att man måste omförhandla eller faktiskt undersöka billigare alternativ för att öka kapaciteten hos tågtrafiken?

  Vi har även ett politiskt dilemma. Genom att så halsstarrigt stödja varenda del i Paketet uppfattas Alliansen i Gbg i praktiken som stödpartier till den Rödgröna kommunledningen. Naturligtvis håller du inte med, men det så det tolkas av väldigt många väljare.
  Fortsatt väljarström till småpartier utanför blocken lär fortsätta.

  Fråga 2: Tror du att era möjligheter att vinna nästa kommunalval påverkas av ert odelade stöd till varje del av det Västsvenska paketet?

  Korta svar uppskattas, men gärna utförliga motiveringar
  O S A

  Vänliga hälsningar

  Mikael Bigert, Göteborg

 9. Olika partier har olika hjärtefrågor och drivkrafter i Västsvenska paketet. Under de förutsättningarna satte man sig ner och förhandlade fram en lösning som man kunde enas om. Därefter togs erfodliga beslut i alla nödvändiga instanser.

  Att efter det att förhandlingen är klara och beslut är taget komma och vilja ändra på olika saker är då lite märkligt. Allt det som Ni framför och andra alternativ som framförts i media har funnits med i förhandlingarna. Att tro då att vi skall förhandla igen utan att nya fakta tillkommit verkar inte bara utsiktslöst det är också ansvarslöst.

  Moderaterna i regionen och i GR står fortsatt bakom denna uppgörelse och enligt de rapporter jag fått från Riksdagen så gör flertalet av de västsvenska moderaterna där det också. Det är bara sorgligt att Ni valde att föra denna debatt via media istället för att föra den med oss lokala politiker.

  De undersökningar som finns handlar om Trängselskatten och där verkar ju ändå vi vara överens. Någon undersökning om vilket alternativ man vill ha på Västlänken har jag inte sett. Vi anser oss ha en stark majoritet för att utveckla kollektivtrafiken och i detta ligger bl.a. en Västlänk. Ditt problem är att Du tillhör en minoritet bland Dina kollegor i Riksdagen och att Du inte har något stöd heller bland politikerna i GR eller Västra Götalandsregionen. Snacka om varningsklockor.

 10. Det är där vi skiljer oss åt. Jag vägrar tro att alla tänkbara alternativ som finns har prövats, om man tror det så har man tappat tron på nytänkande. Hur kan du veta att det inte finns nya tänkbara lösningar som är bättre? Det är ju just detta man skulle kunna öppna för om man markerade att man gärna lyssnar på goda argument och nya förslag. Ingen vet säkert om det leder till något bättre, men att pröva kostar lite men markerar att man lyssnar på kritik. Så har jag alltid försökt jobba som politiker, och jag ser inget argument till varför det inte skulle fungera i denna fråga. Observera också att vi inte skrivit någon på näsan eller lanserat egna detaljerade förslag – vi har bara uppmanat de ansvariga att ta initiativ till samtal och diskussion kring alternativ. Har svårt att se att någon behöver ta illa vid sig av det. Faktum kvarstår – de undersökningar som redovisats visar att det finns en mycket kraftig majoritet bland moderata väljare som inte delar er åsikt. Jag tycker det är ett allvarligt problem. Är synnerligen förvånad över att ni inte verkar tycka det. Det om något borde gör att varningsklockorna börjar ringa!

 11. Med all respekt så är det ingen större idé att sätta sig i en förhandling utan att något nytt har framkommit. I allt det Du skrivit så finns det inget som inte var känt i förhandlingarna vilket gör att det hela blir lite svårt. Dessutom är beslut tagna även i Riksdagen, där väl Du är representerad.
  Det stora felet med Er debattartikel, om det hittills inte framgått, är att Ni knappt har något gehör från de lokala politiker som tagit beslutet vilket också framgår av Jonas Ransgårds uttalande.
  Konstaterar också återigen att endast 6 av 22 västsvenska moderata riksdagsledamöter valde att skriva under debattartikeln varav ingen från Göteborg. Borde inte det gjort att det ringde några varningsklockor om Ert agerande?
  All politics is local, borde gjort att Ni faktiskt talade med de politiker som faktiskt hanterar frågan innan Ni med Ert riksdagsledamotsperspektiv försökte att tala om för oss hur vi skall göra.

 12. Nej, jag inser också att det är närmast omöjligt att slippa trängselskatten nu, men jag är en av dem som hela tiden varit kritisk och hade jag fått bestämma hade de aldrig införts. Nu är det enda man kan göra att försöka göra dem så lindriga som möjligt, och det är det jag och andra kritiker arbetar för. Jag tolkar ditt svar som att du hade reagerat lika mycket som jag om vi avgiftsbelagt färjan…

  Som vi skriver så är inte en dålig kompromiss alltid värd att försvara. Frågorna kring Västlänken blir allt fler och de ekonomiska kalkylerna kommer aldrig att hålla. Vem står för kostnaden om kalkylerna spricker? I det läget borde man kanske fundera ett varv till? Eller finns det ingen gräns för när man måste ompröva ett beslut, hur övertygad man än var när en kompromiss ingicks? Vi vet båda att vi som politiker ibland måste byta fot när verkligheten tvingar oss till det. Jag tror att detta kommer att bli en sådan fråga, förr eller senare.

  Att omförhandla delar av en kompromiss är inget konstigt.
  Jag är jurist till yrket och kan bekräfta att det är en högst vanlig lösning när en del av en kompromiss visar sig inte hålla måttet…

  Vad gäller artikeln så var långtifrån alla moderata riksdagsledamöter tillfrågade att skriva under, utan vi ville ha representanter från valkretsarna närmast runt Göteborg. Det fick bli de av oss som mest diskuterat saken tidigare. Jag vet idag att vi kunde fått fler underskrifter, men det stämmer också att några tackade nej av olika skäl. Men ett debattinlägg är inte en “omröstning” utan just ett sätt att skapa diskussion. Det var vårt syfte, och det har ju i vart fall lyckats så här långt.

  I övrigt – all respekt för att du står för din åsikt. Jag hoppas på respekt för min. Vi vill alla göra det bästa för både våra egna respektive väljare och för vårt parti, vi har vår egen moraliska kompass och politiska övertygelse, och ibland väljer vi olika vägar. Det går inte i alla partier men det går i vårt. 🙂

  /Jan

 13. Jag konstaterade att ingen av Er som skrivit under debattartikeln varit med i förhandlingarna om Västsvenska paketet. Diskussioner om det har väl snart de flesta haft så just det säger inget.
  Nej, alla tycker inte som jag. Detta är en kompromiss framtagen i förhandling mellan partierna. Att då rycka ut en del i denna förhandling och vilja göra om den är inte gångbart. Har man deltagit i en förhandling är det faktiskt viktigt att man står upp för den och inte efteråt kritiserar just det som man inte fick igenom.
  Angående att avgiftsbelägga kommuninvånarna så har Ni ju faktiskt inte föreslagit att trängselskatten skall slopas så svaret på Din fråga borde Du väl kunna svara på själv.
  Jag konstaterar också återigen att flertalet av de västsvenska moderaterna i Riksdagen inte ville skriva under och ingen från Göteborg. Det talar väl sitt tydliga språk och borde fått Er att fundera om Ni var rätt ute.

 14. Vilka kontakter jag haft med vilka och när tänker jag inte redovisa på din bloggsida, men vi kan ta det på telefon. Dock intressant att du skriver att “ingen av de undertecknande riksdagsledamöterna var med i dessa förhandlingar”, samtidigt som Jonas Ransgård säger till GP att “de som skrev debattartikeln redan varit med och pratat om saken”. Och i den delen har han helt rätt, jag har deltagit i flera sådana diskussioner på olika nivåer.

  Jag kan bara konstatera att moderaternas vice gruppledare i Göteborg, Agneta Granberg säger till GP att hon välkomnar debatten. Alla göteborgsmoderater tycker inte som du.

  En fråga till dig också – om andra skulle besluta över ditt huvud att det skulle införas en avgift för alla boende i din kommun på 1.300 kronor per månad (60 kronor per dag) för att resa med färjan till Fastlandet, skulle du se något problem med det då?

  För mina väljare som måste pendla med bil genom Göteborg är det en realitet från årsskiftet.

  All politics are local var det….:)

 15. Då är det intressant att veta att det endast är 6 av 22 västsvenska moderata riksdagsledamöter som arbetar efter den svenska politiska “grundlagen” att all makt utgår från folket. Jag menar att det är skönt att veta vilka man ska kryssa för eller vilket parti man ska undvika helt.

 16. Jo Jan, jag har en bra aning om att Ni inte kontaktade ledande lokalpolitiker innan debattartikeln. Exv. Jonas Ransgård säger att han inte blivit kontaktad vilket väl vore rimligt. Jag vet dessutom att Ni försökte att få flera av de moderata västsvenska riksdagsledamöterna att skriva under men att de tackade nej. Verkar som att Du nu håller på med en stor efterkonsptruktion för att skydda Ditt agerande.

  Läs vad Jonas Ransgård anser om debattartikeln i denna länk:
  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1089075-m-i-goteborg-avfardar-vastlank-uppmaning

  Jag ser det som olyckligt att Ni i en debattartikel skall tala om för oss hur vi skall göra och påstå saker som vi redan svarat på ett flertal gånger. Den typen av populism gagnar ingen. Dialog är bra men via media fyller den inget syfte mer än för media.

 17. Arne, du har ingen aning om vilka kontakter som tagits och vilka försök till diskussioner som gjorts före denna artikel. Och dessutom är inte trängselskatten en göteborgsfråga, det är där det ofta går fel i debatten. Det är bilisterna från våra valkretsar som drabbas allra hårdast av skatten. Tanken med artikeln var för övrigt inte att “samla namn” utan att de som undertecknar skulle vara representativa för valkretsarna närmast runt Göteborg. Det finns för övrigt fler kritiska röster bland riksdagsledamöterna men också dem som inte alls håller med oss.

  För övrigt kommenterar lokalpolitiker, även från vårt parti, ständigt rikspolitiken i media, så det har jag inget problem med. Vi riksdagsledamöter ska för övrigt också leva med skatten och den ekonomiska osäkerheten kring Västlänken som kan driva upp trängselskatten till nivåer som ingen trott vara möjliga.

  Och det handlar inte om att “inte bygga ut kollektivtrafiken”. Vi säger tydligt att vi stödjer det mesta i det Västsvenska paketet. Men vi har precis som andra identifierat Västlänken som det dyraste och mest osäkra projektet, och om man hittar en bättre och billigare lösning på just denna del så skulle man kanske också kunna lindra trängselskatten – bland annat för invånarna i Öckerö kommun som arbetar på andra sidan älven. Märkligt att detta bara avfärdas utan minsta eftertanke.

 18. Västlänken berör till sin allra största del Göteborgsregionen. Det är därför anmärkningsvärt att riksdagsledamöterna därifrån inte undertecknat debattartikeln.
  Det finns en bred enighet om att fördubbl resorna med kollektivtrafiken. Hur skall detta ske utan att vi bygger ut densamma?
  Du bör nog notera att undertecknarna av debattartikeln är positiva både till trängselskatt och till Västlänken om än i en annan sträckning.

 19. Vad då bara en från Göteborgs Regionen som undertecknat? Det är väl fullständigt irrelevant för GR är en låtsasregion av kommunpampar. Skall vi ha ett elitlag om 13 kommuner, en region i regionen som faktiskt består av 49 kommuner? NEJ! Skall de andra politikerna i Västra Götaland tiga och rätta sig efter vad GR-politiker säger? Nix pix. Bra av dessa riksdagsledamöter att lyssna på Folket!

  Ta bort trängselskatten och Västlänken!
  Född fri skattad till döds?

 20. Västsvenska paketet är en uppgörelse där alla partier fått ge och ta. Enighet om förhandlingsresultatet i stort sett alla instanser. Då skriver sex moderata riksdagsledamöter ett debattinlägg där man ifrågasätter uppgörelsen och talar om hur vi skall göra. Med lite insikt hade Ni talat med oss lokala politiker innan Ni gjorde detta. Ni fick inte ens med en majoritet av moderata riksdagsledamöter. En av Er kommer från Göteborgsregionen. Flera av Dina kollegor har kontaktat mig och beklagat artikeln och sagt att de inte står bakom den. Det talar för sig själv.
  Hur ser Du på att vi lokalpolitiker börjar att kommentera Era beslut i riksdagen via media? Är det så dialogen skall vara tycker Du?

 21. Hej! Du kan vara lugn, ingen okunskap från vår sida, vi vet hur uppgörelsen ser ut. Men det finns knappast något i denna som förhindrar att man lugnt och sansat analyserar alternativa lösningar för järnvägstrafiken inom ramen för den överenskommelse som finns. 0ch om det kan göra att det Västsvenska paketet blir billigare så kan man givetvis också diskutera en lindring av trängselskatten så länge inte medfinansieringens andel av den totala kostnaden minskar. Konstigt att du avvisar det utan att ens försöka, jag har flera moderata bekanta i din kommun som pendlar över Älvsborgsbron till Frölunda, Sisjön och Mölndal, och de är inte lika lyckliga över trängselskatten som du verkar vara. Synd att frågan ska vara så infekterad när det enda som behövs är att visa lite god vilja. Politik är det möjligas konst och vi tillhör båda ett lyssnande parti som tar människors oro på allvar. Låt oss visa det i praktiken också!

  Hälsningar Jan Ericson
  riksdagsledamot (M)

Kommentera