Möte med kommunstyrelsen

På dagens möte fick vi en dragning av delårsrapporten. kommunen väntas enligt prognos att göra ett överskott på drygt 16 mnkr. Främst beror detta på ökade skatteintäkter samt en engångsutbetalning av försäkringsavgifter. Det bekymmersamma är att både Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnden visar underskott på c:a 5 mnkr var.

Vi hade ett besök från Färjerederiet där vi bla. diskuterade linfärja mellan Grötö – Hönö och Björkö – Öckerö samt utökad trafik på Nordöleden. Arbetet fortsätter nu med dessa frågor samt andra också för att komma till reslutat i frågorna.
Vi fick också en information att det inte blir aktuellt med större färjor på Hönöleden eller någon linfärja på Björköleden. detta beroende på att Trafikverket anser att det är en känslig politisk fråga att utöka möjligheterna för utökad biltrafik på dessa leder.

Antalet feriearbetare under sommarlovet var i år 52 srycken. Så många har vi aldrig haft tidigare och detta är ett bra sätt att ge undomar en inblick i arbetslivet.

Vi tog också beslut om att ställa upp en volym på Västergårdsskolan på Björkö för att öka kapaciteten på skolan eftersom elevantalet ökar.

Kommentera