Västlänken igen

Igår deltog jag i en paneldebatt om Västlänken. Detta var ett inslag i en utbildningsplatser för personer som kommer att arbeta med projekt i Västsvenska paketet. I panelen var det politiker från alla nivåer utom Riksdagen och från olika partier. Även region Halland var representerat.

Vi var överens om att det som vi förhandlade fram i det Västsvenska paketet står vi fortfarande bakom. Det framgick också klart att i den förhandlingen som varit så hade de olika partierna fått acceptera kompromisser vari det ingår lösningar som man egentligen inte var så förtjust i från början. Detta är inget ovanligt utan det är just det som en kompromiss innebär.

Ingenting nytt har egentligen framkommit efter detta. De olika lösningar som vi fått läsa om i medierna fanns med som alternativ, om än kanske inte exakt, vid förhandlingsbordet. Det känns därför inte realistiskt att föreslå att vi nu skall förhandla om en del av det Västsvenska paketet. Detta är en helhetslösning där partierna fått ge och ta och givetvis accepteras inte att man skulle ändra en del i hela förhandlingslösningen.

Ett annat problem är att det faktiskt inte tillkommit några nya fakta. Alla de olika lösningar som nu föreslås är i princip prövade och var med i förhandlingen. Av de förslag som fanns, dyrare och billigare, så valdes detta. Återigen så kan man inte sätta sig vid förhandlingsbordet och förvänta sig ett annat resultat utan att nya fakta tillkommit. Dessutom har besluten redan tagits i alla instanser och projektet är nu i genomförandefasen.

Den höga kostnaden framförs som ett argument emot Västlänken. Det finns billigare alternativ, också dyrare, men de uppfyller inte de önskemål som man kom överens om i förhandlingarna. Många är också oroliga för kostnaderna och om det kan man väl säga att det alltid är svårt att beräkna en kostnad på större projekt, framförallt när de ligger en bit in i framtiden. Att vi för den sakens skull skall avstå från liknande projekt ser jag inte som något bra skäl. Har vi visioner för framtidens trafiklösningar så måste vi också våga att satsa på dem.

12 kommentarer för “Västlänken igen

 1. Hej Mikael!
  Vi skall väl inte hamna i någon siffexercis utan det jag vill påstå är att Västlänken behövs för att vi skall klara våra mål med kollektivtrafiken. Detta finner jag att det finns en stor enighet om politiskt.
  Om siffrorna är relevanta, uppdaterade eller ej får jag nog avstå från att kommentera men det är de siffror som jag fått mig presenterade.

 2. Hej igen Arne!
  Om du läser Trafikverkets uppdaterade Effektbeskrivning från 2010 ser du att den total tågtrafiken till Gbg ( Västlänkens stationer plus säck ) är cirka 68000 resor per dygn i 2020-nivå. ( 54 000 utan Västlänk )
  Siffrorna 30 000 per station är inaktuella, från Järnvägsutredningen 2006 som Trafikverket nu alltså reviderat.

  Jag tackar dig igen för att du tagit dig tid att svara och avslutar tillsvidare mina inlägg.
  vänliga hälsn
  Mikael

 3. Tack för Ditt intresse Mikael men jag är politiker och inte tjänsteman. Vi har ett politiskt mål, k2020, att fördubbla antalet resor med kollektivtrafiken till år 2025. Det är vadfraågan. Hur detta skall gå till, hurfrågan, är en tjänstemannasak att lösa med olika projekt inom kollektivtrafiken. Jag kan dock konstatera att vi redan idag överstiger den nödvändiga ökningstakt som erfordras för att uppnå målen i k2020.
  När det gäller Västlänkens siffror så vet jag att man statistiskt kan räkna på olika sätt. Det är bara att konstatera att de allra flesta är överens om att vi behöver en Västlänken för att klara våra mål med kollektivtrafiken. Något alternativ till detta har jag inte sett.
  Att notera i Dun statistik är ju att stationerna Haga Och Korsvägen också kommer att hantera 30 0000 resande vardera.

 4. Hej Arne!

  Nu är det ju inte jag som räknar utan Trafikverket. De har givetvis med effekterna av att stationen blir genomgående.
  Har du någon uppdaterad siffra ( efter 2010 ) som visar större förändring vore det intressant med en referens.

  Och angående målen. Vi behöver alltså öka cirka 400 000 kollektivresor utöver tågen. Vilka konkreta projekt ser du inom det närmaste decenniet som kommer att leda till att vi klarar det?

  vänliga hälsn
  Mikael

 5. Statistik är ju alltid statistik och man kan ju räkna på olika sätt. Bara det att slippa köra in och vända tillbaka på samma spår ökar antalet resor mer än vad Du beräknar det till. Oavsett kritik så är de allra flesta överens om att det behövs en Västlänk och att vi utan den inte kommer att klara våra uppsatta mål.

 6. Hej Arne!

  14 000 resor svarar mot ungefär 1-2% av K2020-målet 0.9-1 miljon kollektivresor om dygnet.
  Det är alltså en mycket liten del, knappt hälften av EN enda spårvagnslinje idag.
  Dessa 1-2% kommer inte påverka trafikbilden i Gbg med omnejd märkbart.

  Även om du inte vill kritisera i efterhand, och det har jag full förståelse för, tror jag ni måste göra ett mycket bättre jobb i att just förklara för era väljare vad Alliansen konkret vann på överenskommelsen.

  vänliga hälsn
  Mikael

 7. Hej Mikael!
  14 000 ytterligare tågresor är ändå en väsentlig ökning jämfört med en dag. Den stora vinsten blir när man omvandlar centralen från en säckstation till en genomgångsstation typ som Stockholm är.
  Jag kommer inte ihåg alla alternativ men det diskuterades allt ifrån en. Kortare Västlänken till en utökad vändslinga och allt däremellan.
  I ett kompromissförslag har man ju alltid haft synpunkter och är inte helt nöjd med lösningen, men det gäller nog samtliga partier. När man har enats om en kompromiss får man också stå bakom den och inte kritisera just det som man själv inte fick igenom. Det är så många andra som ägnar sig åt detta just nu så det tänker jag inte göra.

 8. Hej igen Arne!

  Visst måste ngt göras åt trafiksituationen. Men som du troligen vet beräknas inte just Västlänken ge mer än cirka 14000 tillkommande tågresor per dygn ( Trafikverkets effektbeskrivning 2010 ).
  Det är alltså en tämligen obetydlig inverkan sett till mer än 1.5 miljoner dagliga resor till och inom Ggb i dagsläget.

  Vilka betydligt fler alternativ var det ni diskuterade? Kan du get ngt exempel?

  När du skriver “synpunkter på dragningen”, ska jag tolka det som om att ni egentligen ville välja ett betydligt billigare alternativ?

  undrar
  Mikael

 9. Det var betydligt fler än tre alternativ som diskuterades. Vi hade synpunkter på dragningen av Väsmtlänken men i en förhandling får man ge och ta. Samhällsvinsten är alltid svår att beräkna men vi kan ju vara överens om att något måste göra för den framtida trafiksituationen.

 10. Tack igen för ditt svar, Arne.

  Jag antar att det var de tre tunnelvarianterna plus Förstärkningsalternativet som ni fick ta ställning till.

  Var det ingen som reagerade över den enorma samhällsekonomiska förlusten? ( redan då mer än 8 miljarder minus, större än något annat infrastrukturprojekt ).

  Normalt brukar ju Moderaterna vara ett parti som strävar efter att hushålla med allmänna medel, så jag förmodar att ni måste haft synpunkter på varför man inte valde det alternativ som kostade ungefär hälften ( Först-alt ) och hade mer än 5 miljarder bättre nettonuvärde ( med hänsyn tagen till dess nackdelar ).

  vänliga hälsningar
  Mikael

 11. De förhandlingar som jag satt med i var i GR styrelse. Vi presenterades en mängd olika förslag på dragningar av Västlänken samt placeringar av betalstationerna. Nu i efterhand när olika förslag på lösningar presenteras i olika insändare så säger ansvariga tjänstemän att i princip har alla möjliga och omöjliga förslag redan prövats.
  I styrelseprotokollet kan Du inte utläsa alla de olika alternativ som diskuterades men i materialet som finns om Västlänken, både hos GR men även hos Trafikverket och hos Trafikkontoret, kan man säkert hitta det mesta.

 12. Hej Arne!

  Det är intressant att du skriver om att “alla de olika lösningar som nu föreslås” var med i “förhandlingen”.

  Vilken förhandling är det som du refererar till?

  ( Knappast när Göran J satt och “tjötade en stund” med Leif Zetterberg antar jag. )

  Vilka konkreta alternativ till Västlänken var det som man förhandlade om och finns detta dokumenterat?

  Vänliga hälsn
  Mikael Bigert

Kommentera