Öckerö kommun bäst på uthållig tillväxt

Varje år undersöker företagarorganisationen Företagarna vilken kommun i Sverige som har störst tillväxt för näringslivet. Den kommun som haft störst tillväxt sett under en femårs-period utses till bästa kommun på uthållig tillväxt. 2010 hamnar Öckerö på förstaplatsen i riket i denna kategori.
Från företagarorganisationen Företagarnas hemsida:
“Det är en sak för företagen att lyfta sin kommun genom höga tillväxttal under ett givet år. Det är något helt annat att göra det år efter år. Genom att mäta den genomsnittliga rankingpoängen i de fem senaste undersökningarna kan vi få fram var tillväxten är starkast sett i ett längre perspektiv. Öckerö kommun uppvisar de snabbast växande företagen i Sverige mätt på detta sätt. “

Kommentera