Möte med arbetsutskottet

Mötet inleddes med ett seminarium om stigande vatten. Havsvattennivån kommer att stiga med drygt en meter inom de närmaste hundra åren. Länsstyrelsen har beslutat om Ola risknivåer beroende på vilka objekt det handlar om. Exv. har samhällsviktiga funktioner som transortvägar för Räddningstjänsten eller informations- och kommunikationscenter högre krav på sig. Den högsta nivån som man måste säkerställa byggnationen kan vara så hög som tre meter över dagens nivå på havsvattnet.

Detta innebär att för Öckerö kommuns del måste vi göra en kartläggning över hela kommunen. Delvis har detta gjorts redan för nyligen planlagda områden. Exakt vad detta kommer att få för konsekvenser är för tidigt att säga men helt klart är att vi måste vidta åtgärder för konsekvenserna i våra framtida planer.

Med anledning av förändringar i VA-lagen så gav vi Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att se över VA-taxan helt förutsättningslöst. Utifrån detta får vi sedan ta ställning till om vi behöver göra några förändringar.

Budgeten för år 2013 behandlades också. Eftersom vi har vår budgetprocess på våren så ligger det beslutet fast. Det som förändras är skatteunderlaget som vi får från SKL. Det har förbättrats något sedan i våras till att vi har ett positivt resultat på 2 mnkr.

Efter den stora konjunkturnedgången 2008 då kommunerna fick lägre skatteintäkter än vad vi hade året innan valde vi från Öckeröalliansen att budgetera ett negativt resultat på – 25 mnkr. Detta istället som flera andra kommuner gjorde att avskeda kommunanställda, göra stora besparingar och att höja skatten. Vi gjorde inget av detta utan valde att ta av de reserver som vi byggt upp av goda resultat tidigare år.

I verkligheten har vi ändå lyckats att tack vare ett gott arbete samt att skatteprognoserna blev bättre ändå nå positiva resultat de senaste åren. Arbetet med att minska en underbalanserad budget är nu framme vid att vi nu lägger en budget med ett positivt resultat. För att vara beredda på en kommande konjunkturnedgång är det därför viktigt att återigen samlar i ladorna så att vi klarar av denna på samma goda sätt som vi klarade den förra.

5 kommentarer för “Möte med arbetsutskottet

 1. Menar Du att hon fortfarande kan ljuga för eleverna och få betalt för detta – är det så det går till i skolan fortfarande ? När jag gick i skolan kunde en lärare med
  full trovärdighet och pondus tala om religion, speciellt
  kristendom som om det vore verklighet – det är ju samma slags teorier eller påhitt som man måste framhålla att det är teorier och ingenting annat enl läroplanen

 2. Yepp… Janne Boy..

  Hon är kvar Folke,, är väl uppe i 7 meter nu…. 😉
  det var inte Bratte, det var på Björkö… 😉

 3. Är det Janne Boy ? Kom Du ihåg den här lärarinnen på
  Brattebergsskolan som på fullt allvar berättat för eleverna
  att det skulle bli 6 meter mer vatten på Jorden. Vad blev det av henne – håller hon fotfarande på med teorierna -miljö
  och klimat har blivit den nya religionen ännu värre än den gamla

 4. Helt rätt… om hela nordpolen smälter så höjer inte vattennivån sig en endaste centimeter,, den flyter nämligen, och har sådeles redan trängt undan samma mängd vatten som den med sin massa representerar… 90 % av nordpolen ligger redan under vatten… capiche..
  Testa själva hemma, lägg en stor 50 kg isbit i badkaret, fyll sedan upp till övre kant m vatten, kolla sen när isen smälter….. inte en droppe rinner över…. tänk vad en del går på… 😉

 5. Teorin om att vattnet i världshaven ska stiga t ex en meter
  på hundra år är bara en teori och dessutom en stor bluff som
  tillkommit därför att vissa forskare ser när isen smälter och därför drar slutsatsen att det skulle bli mer vatten i haven. Is har en densitet på 0,92 , d v s att en tiondel av is är bara luft som inte kan öka vattenmängden. Jorden håller på att frigöra sig från frusen is som förvandlas till regn och snö som hamnar i högt belägna trakter och göder jorden på sin väg tillbaka till havet med resultat att antalet öknar minsknar till fördel för hela jorden och även för människor. Öckerö ligger på berggrund så risken att vi sjunker är liten – men Göteborg ligger på lera och kommer att sjunka ju mer man bygger betonghus som tynger –
  sen påstår någon förståsigpåare att havet stiger och folk går på den bluffen

Kommentera