Utveckling av RUT-avdraget till att omfatta läxhjälp

Regeringen föreslår idag att RUT-avdraget ska kompletteras med läxhjälp. Förslaget innebär att hjälp med läxor och annat skolarbete till barn och unga som är elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer uttryckligen ska omfattas av RUT-avdraget.
Med RUT-avdraget har det blivit enklare för många familjer att få vardagspusslet att gå ihop. RUT-avdragen har varit en av Alliansens viktigaste reformer för att skapa fler jobb och gör att svarta jobb blivit vita, att fler går från utanförskap till en fast anställning med riktig lön, pensionspoäng och trygga anställningsförhållanden. Samtidigt har RUT-avdraget lett fler tjänsteföretag och ett stärkt företagande, inte minst bland kvinnor och utrikes födda. På sikt beräknas hela reformen ge 24 000 ny jobb. Av dessa är det 2 000 svarta jobb som beräknas ha blivit vita. Utökas RUT-avdraget för läxhjälp öppnas möjligheten för än fler tjänsteföretag.
Läxhjälp har omfattats av avdraget även tidigare, inom ramen för barnpassning, men det har funnits en gråzon mellan barnpassning och läxhjälp. Genom att särskilja läxhjälp från barnpassning kommer tydligheten vid tillämpningen av bestämmelserna att öka.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är motståndare till förtydligandet angående läxhjälp men också, i varierande omfattning, mot hela RUT-avdraget. S föreslår halverat RUT-avdrag och V vill avskaffa avdraget helt. Deras motstånd till fler jobb i den växande tjänstesektorn är tydligt.

3 kommentarer för “Utveckling av RUT-avdraget till att omfatta läxhjälp

 1. Om det vore så att de som arbetar också driver rörelse i form av enskild firma och fick avkastningen av sitt arbete i form av egen inkomst som sedan beskattades så stämmer
  Ditt argument eftersom den totala skatten är 62 % medan
  RUT avdraget genererar en skattevinst på 50 % för köparen
  av tjänsten och då skulle en tjänst kosta 300 kr pr tim.
  Nu kostar det minst 500 i timmen att få städat när ett aktiebolag levererar tjänsten och den som utför arbetet får inte 300 i timmen utan betydligt mindre. En försörjn inrättning för affärsmän och skojare som skattebetalarna får betala – plus en dyr administration till ingen nytta.
  Den som arbetar kan lika gärna få 100 pr tim direkt i fickar-
  samhället skulle spara flera tusen millioner på den affären
  och den som betalar för tjänsten också.
  Vad är meningen med att krångla till så enkla saker som
  tjänster människor emellan ?

 2. Folke, de företag som använder sig av RUT-avdragen är drivs företrädesvis av kvinnor och inte alltför sälla har de invandrarbakgrund. Rimmar dåligt med Din beskrivning. Dessutom har det bidragit till att svarta pengar blivit vita enligt ett flertal undersökningar.

 3. Rutavdraget är felkonstruerat och ger ingen vinst till samhället, beroende på att det är för många glädje- eller
  riskbolag inblandade och alla är aktiebolag som suger åt sig skattepengar och utnyttjar de praktiskt arbetande till
  sista blodsdroppen.
  Kunderna betalar dubbelt för en tjänst och så tror man att staten betalr den andra hälften genom avdrag. Men staten måste ha in pengar till administration och indrivning av kostnaderna och så måste man hitta på en annan skatt istället så alla förlorar utom ägarna och VD mm i alla AB.
  Heltokigt

Kommentera