Utan vinstmöjligheter blir det inget företagande

LO vill nu sitta på alla stolar samtidigt. I sitt svar till mig hävdar LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin att det är helt fel att LO är emot mångfald och valfrihet, att LO tvärtom vill ha mångfald och valfrihet men att vinster inte hör hemma i välfärden.

Vem vill investera och ta risker om man aldrig kan få avkastning på kapitalet? Vem vill pröva nya vägar och erbjuda andra alternativ om man bara riskerar att förlora men aldrig vinna om man är duktig? LO vet naturligtvis mycket väl att utan vinst kan företag inte drivas. Utan vinstmöjlighet blir det inget företagande alls.

Och den grundläggande frågan om varför medborgarna inte ska kunna få välja och byta mellan olika alternativ svarar han inte på. Inte heller varför inte nya verksamheter ska tillåtas växa fram och varför vi inte ska få jämföra.

Just jämförelserna borde intressera LO. Om privata företag kan bedriva verksamhet som är så bra att medborgarna frivilligt söker sig till den borde vi fråga oss vad som är fel i offentlig verksamhet som många väljer bort?

Varför inte börja med en diskussion om vilka krav som borde resas på den offentliga sektorn när privata alternativ med samma pengar kan vara bättre och effektivare?

Kärnan i hög kvalitet är att vi kan välja och byta när vi är missnöjda. När LO infört vinstförbud kan vi varken välja eller byta. Då är vi tillbaka vid offentliga monopol. Det ger varken kvalitet eller trygghet.

Gunnar Hökmark Vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp , EPP-gruppen

En kommentar för “Utan vinstmöjligheter blir det inget företagande

  1. Det finns bara en lösning på den här diskussionen. Välfärd ska bara skötas av kommunen eller personer med enskilda firmor. Gunnar Hökmark gör den tankelapsusan att han talar om insatt kapital somom välfärd vore edn industri – det är det inte – det är service till medborgarna och då är aktiebolag fel företagsform som har till syfte att skapa vinster och som drar till sig lycksökare, spekulanter och
    skojare oftast i form av högt ugtbildade människor i juridik m m men som inget intresse har för mottagarna av tjänsterna- när människor förstår detta kommer välfärden att bli den bästa i världen

Kommentera