Möte med Polisstyrelsen

Vi konstaterade att Polisen och Länspolismästaren fått beröm i dagens GP om hanteringen av Göteborgs Spårvägars vd:s klagomål på hur enskilda prismässigt uttalat sig i media om skicket på deras bussar. Länspolismästaren konstaterade enkelt i sitt svar att det finns ett meddelarskydd och att det är grundlagsskyddat.

Under ett år har det funnits en social insatsgrupp från Polisen i stadsdelen Västra Hisingen. Avsikten har varit att göra en insats mot ungdomar 15 – 25 år. Detta görs tillsammans med skola, sociala och fritid i stadsdelen. Det handlar om att tema fram individer som man skriver ett kontrakt med för att hjälpa dem till en förändring. Lyckas man att förändra dessa personer, som oftast är nyckelpersoner, så kan man i längden också få en förändring i hela stadsdelen.

Insatstiderna i Fyrbodal har minskat från 21.54 min till 19.23 min. Detta i jämförelse med att ambulansen skall klara en insatstid på 20 min i 80 % av utryckningarna. Eftersom det i Polisens siffror är 100 % av fallen så är det bra siffror.

Det nya utredningssystemet som kan användas av en polisman på plats kommer att korta tiderna för utredningen väsentligt. Under 2013 kommer alla polisanmälda att kunna utreda alla brott redan på brottsplatsen. Exv. kommer en rattfylla att ta 2 timmar mot idag 20 dagar.

Prognosen för Polisen i Västra Götaland är positiv med 50 mnkr vilket är en förbättring med 32 mnkr. Passintäkterna har ökat och kostnaderna för ombyggnationen av polishuset hånar blivit lägre bl.a.

Polisen har haft ett möte med personer som kan tänka sig att arbeta som volontärer i polisverksamheten. Tanken är att de skall agera som “vuxenvandrare” med stöd från Polisen. Det kom så många att hela salen fylldes av intresserade. Detta kan bli en verksamhet som vi kommer att ha bra nytta av i framtiden. Liknande verksamheter i andra länder visar just på vilken nytta de kan göra. Exv. var det volontärer tillsammans med en polisman som sett till att den illegala försäljningen av alkohol i princip har upphört vid Stig Center.

Kommentera