Möte med Kommunfullmäktige

På dagens möte fick vi delårsrapporten per augusti. Den visar på ett resultat på 32 mnkr. Det prognostiserade resultatet är dock 16 mnkr. 10 mnkr av detta är försäljning av mark, 10 mnkr är en engångsutbetalning från AFA försäkring och 6 mnkr är ökade skatteintäkter. Det negativa är att Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden tillsammans har ett negativt resultat på 9 mnkr. Trots det goda resultatet har vi alltså en bit kvar att få balans i nämnderna.

Vi tog också beslut om att ingå ett samarbete med sex andra kommuner inom Göteborgsregionen. Samarbetet handlar om att vi skall se hur vi tillsammans kan bli effektivare genom att samarbeta på olika sätt. För oss mindre kommuner är detta en nödvändighet för att klara framtida krav från våra kommuninvånare.

2 kommentarer för “Möte med Kommunfullmäktige

 1. Det är nog inte riktigt så enkelt som skriver utan underskotten beror på en mängd olika saker. För Socialnämnden är det bl.a. ökade kostnader för placeringar och för Barn- och utbildningsnämnden handlar det om extra stöd till elever.

 2. Barn- och utbildningsnämnd samt socialnämnd har ett underskott på 9 mnkr skriver Du. Om vi då börjar tänla efter vad det beror på så kanske någon säger att brukarna –
  vårdtagarna – kommuninnevånarna har krävt för mycket pengar av kommunkassan. Men om vi då vänder på problemet och säger att innevånare i kommunen skall tillfredställas i första hand så måste istället besluten tas att minska alla onödiga kostnader. 9 mnkr är vad 9 mellanchefer kostar varje år.
  Eftersom det tillkommer en ny sådan befattning varje år
  av ren slentrian är det tillsättand av dessa som skapat underskottet. Du skrev för något år sedan att en vacant sådan post hade fortdsatt att vara vacant. Det var ju bra
  för då fick tre underskötderson jobb istället. Det var ju
  sossarnas politik att skapa jobb åt sina avdankade politiker
  som satte igång den här progressiva utvecklingen i antalet chefer – och Moderaterna har ännu inte visat sin vilja att bryta den trenden – är Du intresserad av att göra en insats
  som kan bli vägledande för flera kommuner – och länder

Kommentera