Nytt om Fotö skola

Beroende på elevutvecklingen på Fotö och på Fotö skola har Kommunstyrelsen beslutat att göra ett omtag i projektet om- och tillbyggnad av Fotö skola. Elevantalet har minskat och prognosen tyder på en fortsättning av detta.

Fortfarande är det så att skolan skall byggas om men vi tittar nu på en lite enklare och billigare lösning. Vi står inför stora investeringar i skolbyggnader de närmaste åren och det är därför viktigt att de investeringar som görs innebär ett så bra utnyttjande av lokalerna som möjligt.

*Fotö skola/förskola ska stå färdig till höstterminen 2013.
*Tumlaren ska in i skolan.
*Det nybyggda avser förskola & årskurs 1-3 med möjlighet upp till årskurs 5.
*Öbo har fått förfrågan att hitta ett företag som kan göra ombyggnaden,en förfrågan har gått ut till berörda intressenter.
*”Förfrågan” ska vara klar inom en snar framtid.
*Ändrade och anpassade ritningar till en verksamhet med förskola & årskurs 1-5.
* Beslutet ligger nu hos Kommunstyrelsen.

Kommentera