Möte med DKR

DKR, Delregionala KollektivtrafikRådet är ett råd där Västtrafik informerar om sin verksamhet och där vi har möjlighet att lämna synpunkter. Vårt råd består av de 13 GR-kommunerna samt Orust och Vårgårda.

På dagens möte informerade Västtrafik om arbetet med det nya pris- och sortimentsystemet. Efter ett års arbete är man nu nere i två alternativ, ett med personliga zoner på 15 eller 20 km samt ett med fast zonindelning. Det är givetvis lite mer komplicerat än så men nu går informationen ut till kommunen och detta kommer att delges resektive Kommunstyrelse för yttrande.

Vi fick också en information om miljöarbetet där det finns ett mål att 95 % av bussarna skall köra på fossilfria bränslen år 2025. Eftersom detta tar tid att genomföra så är detta något som man redan nu måste ta hänsyn till i stor utsträckning i upphandlingarna. Man testar också hybridbussar på vissa linjer i Göteborg. Förutom mindre utsläpp så avger dessa bussar också betydligt mindre buller.

När det gäller Västtrafiks service till kommunerna så hade vi återigen en diskussion om detta. De utlovade dialogmötena har inte varit för 2013 i alla kommuner. Vi hade vårt igår. Det har också förekommit ett flertal gånger att Västtrafik skyllt på kommunen när de lagt ner eller ändrat vissa linjer. Vi var helt överens om att informationen från Västtrafik, inklusive deras egen kundtjänst, måste vara tydlig med att detta är Västtrafiks ansvar. Dessutom måste berörda kommuner informeras i god tid.

Kommentera