Möte med färdtjänstansvariga

vi har en ständig dialog med våra utförande samt med Västtrafik och beställningscentralen. Överlag fungerar det bra men som nästan alltid finns det ett antal brister som vi nu påpekat.:

1. Nordöarna- instruktion/utbildning har utförts av beställningscentralens personal då planeringssystemet inte kan urskilja vatten samt att det är färjor.

2. Taxi Göteborg håller inte avtalade tider- de avviker från Ön och ett gemensamt möte skall bokas tillsammans med driftchef Ingo Asplund och Västtrafik för att klargöra att avtal skall följas. Skall även träffa Partille buss.

3. Påtalat driftproblemen med Taxi kurir och framfört Politikens syn samt att GR gemensamt vill se över planeringssystemet Planet.

4. De brukare som åker från Grötö och Kalvsund har fått inlagt speciella nåder för att beställningscentralen skall se att de kommer med personfärja och inte hämtas på hemadressen, hämtas på Framnäs eller Öckerö Färjeläge.

5. Framfört ordningsregler och att chaufförer måste ha tillgång till toalett mm, efter nedskräpning vid Doktorns brygga.

6. Trimmat upp samåkning för att få bättre ekonomi i resandet för kommunen.

7. Vi har även påtalat missnöjet med sjukresor som utförs av Taxi Kurir, och de kör även många returresor från staden. Sjukresereglementet tillåter en väntetid om 3 timmar i avtalet.

8. Trafikplanering ses över gällande körtider lokalt för att korta resetiderna. Brukare har fått åka över 1 timme lokalt från Hönö-Öckerö.

9. Björkö traffikeras av Taxi kurir av ekonomiska skäl, framkörningsavgifterna skulle bli avsevärt dyrare om vi styr dessa resor till Taxi Göteborg från Öckerö.

Nu förväntar vi oss att dessa brister rättas till snarast.

4 kommentarer för “Möte med färdtjänstansvariga

 1. Problemen som har varit har främst varit med Taxi Kurir. Problemet med detta är att de parkerar i kommunen och systemet söker då den billigaste bilen vilken Taxi Kurir-bilen är. Detta är inget som jag hört att Du eller någon annan kunde förutse och det hade hänt oavsett vem som än hade fått uppdraget. Vi arbetar nu för att åtgärda detta och det yttersta är att stänga av Taxi Kurir från färdtjänsten vilket redan skett i Kungälv. Taxi Göteborg, som har avtalet, har fått mycket beröm för hur de fungerar.

  Du får gärna ett möte med mig när som helst men eftersom Du inte ville att tjänstemän skulle vara med trots att Du hade detaljfrågor som inte är politiska så blev det inget. Du är dock välkommen att när som helst boka ett möte med mig men då måste Du ha respekt för att jag vill ta med mig mina tjänstemän som kan svara på Dina detaljfrågor.

 2. Jennie, jag håller med Dig om att det skall finnas fasta rutiner. Det är viktigt inte minst för färdtjänsten. Detta är något som vi också försöker att ordna.

 3. Skulle vilja komma med beröm till Partille buss som i och för sig styrs av västtrafik, men de har alltid hållit tiderna då vår flicka hämtats med skolskjuts ifrån hemmet. Däremot förstår jag inte systemet med att egenavgiften till f-tj ska betalas innan resan påbörjas? Vår dotter har ingen kommunikation eller förmåga att betala själv.Önskar därför att det skulle gå att ordna så att vi föräldrar betalar chaffören då hon anländer till hemmet. Vi är rädda för att hon skulle bli lämnad kvar om hon inte kan uppfylla västtrafiks krav på att betala innan resan påbörjas! Vid ett tillfälle då chaffören ringde till västtrafiks ledningscentral och frågade hur han skulle göra då vår dotter själv inte kunde betala innan han startade resan? Hon svarade då ” Lämna henne”! som tur var ringde han upp mig och vi kom överens om bet. Detta innebar att han bröt mot västtrafiks regeler. Tack för mig! / Från en orolig mamma som skulle vara tacksam för ändrade rutiner.

 4. Hej
  Vi förväntas vi oss att dessa brister rättas till skriver du som avslutning
  Detta visste många innan!att detta skulle hända och säger va vad det vi sa!
  Hur skulle det vara om ni! som tar beslut som påverkar oss kommuninnevånare försökte ligga steget före.
  Det finns många föreningar, brukare och andra som har stor erfarenhet men oftas aldrig blir tillfrågade
  Ni politiker kunde få hjälp med råd och tips för att kunna ta de rätta besluten
  För att få förståelse och insikt!!Innan beslut tas
  Men någonstans brister detta! att inte rådfråga de som kan och har stor erfarenhet.
  Är just nu i skrivandets stund mycket besviken på hanteringen av färdtjänst (arbetsresor) som jag efter flera påstötningar fortfarande inte kan få ett träff med er. Där vi kunde samtala och ni kunde få del av erfarenheter och konsekvenser i dagsläget.
  Det hadde varit mycket lättare för alla.
  mvh Lilian

Kommentera