Möte med arbetsutskottet

På dagens möte föreslår vi ett positivt planbesked till Öbos framställan om att bygga på Spindelnområdet på Hönö. Eftersom vi idag redan har en hel del byggnation på gång just på Hönö så är detta ingen prioriterad plan utan beräknas vara klar tidigast under 2016, och det är först då som en byggnation kan påbörjas.

I en skrivelse från Grötöbor påpekas det att planerna från konferensanläggningen Västerhav att ändra inriktning och istället vara ett boende för flyktingar skulle skapa en hel del olägenheter. Bl.a. påverkas VA-anläggning, vägar, färjeläget och färjetrafiken. Man ber därför kommunen att inte godkänna dessa planer.

Vårt svar på detta är att kommunen inte har någon möjlighet att kunna påverka en sådan utveckling av anläggningen. I bästa fall blir vi informerades av dem, kommuner eller Immigrationsverket, som avser att placera flyktingar på Västerhav. Vi avser däremot att bevaka frågan och de konsekvenser som de kan komma att innebära för kommunen.

Vi föreslår också att kommunen skall godkänna att familjer på Nordöarna med barn under 12 år som har barn i skolverksamhet på Nordöarna skall få förtur på Hönöfärjan. Detta skall ske under en försöksperiod på ett år för att sedan utvärderas. Det slutliga beslutet kommer att tas av Transportstyrelsen.

Kommentera