Öckeröalliansen satsar på IT i skolan.

Öckeröalliansen har beslutat att satsa 1,5 mnkr på att köpa datorer till eleverna i skolan. Detta är ett led i att den satsning som vi startat med att utveckla skolan till att ha de modernaste verktygen som vi har idag. Detta fortsätter vi med att vi nästa år avsätta 1,6 mnkr för samma ändamål varav en del kommer att användas för att anställa IT-pedagoger.

2 kommentarer för “Öckeröalliansen satsar på IT i skolan.

  1. Det är väl bra att vi nu gör en storsatsning på detta. Mer än vad oppositionen har föreslagit i sina budgetalternativ.

Kommentera