Vindkraftskommuner i Västra Götaland

Idag var vi ett antal kommunstyrelseordföranden från olika kommuner i Västra Götaland som tillsammans med representanter från Miljönämnden i regionen träffades för att diskutera vindkraftsutbyggnaden i regionen.

Det vi är överens om är att det behövs en samordning av detta inom regionen. Målet är att det skall finnas 5 TWh år 2020. Det är därför viktigt att det finns en samlad bild av vad som är planerat, vad som är på gång och vad som är förverkligat. Dessutom behövs det ett erfarenhetsutbyte där mer erfarna kommuner kan dela med sig av sina erfarenheter.

Idag finns det ett antal problem som kommunerna har svårighet att hantera. Ett av dem är Flygvapnets krav på att det inte skall finnas vindkraftverk inom 4 mil från flygbaserna. Där kan regionen vara kommunernas företrädare inför Regeringen.

Kommentera