Möte med Kommunstyrelsen

Vi fick en information om T/S Gunillas senaste varvsbesök. Ny kran, motorer renoverade och en hel del annat som gjorts. Fartyget är trots sina 72 år i bättre skick än vad hon varit på länge.

Därefter hade vi ett möte med Revisionen. Vi gick igenom ett frågebatteri som Revisionen hade skickat till oss innan. En timma senare hade vi besvarat frågorna och haft en bra diskussion om verksamhetsmål, ekonomi m.m.

Vi beslutade också att inte ha någon erinran mot Nordöarnas ö-råds ansökan om att familjer från Nordöarna, som har barn under 12 år i skolverksamhet, medges förtur på Hönöleden. Berörda ö-råd gör urvalet. Detta skall betraktas som en försöksverksamhet under ett år och uppföljning skall ske. Socialdemokraterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet. Slutgiltigt besked lämnas av Transportstyrelsen.

Kommentera