Möte med Kommunfullmäktige

Budgeten för 2013 fastställdes i juni i år. Det som händer fram till budgetmötet i november är endast förändringen av skattenettot. Detta år har vi varit lyckosamma eftersom skattenettot ökat sedan i juni. Efter att budgeterat ett negativt resultat nu i ett antal år beroende på konjunkturnedgången år 2008. är vi återigen på ett positivt budgeterat resultat. I övrigt sker satsningarna mestadels på skolan där vi satsar på mindre barngrupper i förskolan samt en utbyggnad av IT för eleverna.
Vi beslutade också att starta arbetet med en ny översiktsplan. Denna skall ligga som grund för hur kommunen skall utvecklas de närmaste åren med framför allt byggnationen. Detta arbete beräknas ta c:a två år.

Vi hade också besök från GR, GöteborgsRegionen, som hade ett samråd om Uthållig tillväxt i GR. Många idéer dryftas men framför allt framkom det hur nöjda vi är med att ingå i samarbetet inom GR och vilka fördelar som det ger oss.

Kommentera