E20 genom Skaraborg

Under en längre tid har det varit en debatt om E20 skall byggas om till fyrfältsväg med motorvägsstandard eller ej. Regionfullmäktige tog beslut om detta redan 2009 men den rödgröna ledningen har nu under ett par år försökt att komma undan detta beslut.

Det handlar ytterst om att Socialdemokraterna gett vika för Miljöpartiets krav att inte en meter motorväg skall byggas. Detta, trots att de socialdemokratiska kommunföreträdarna är eniga att det behövs en fyrfältsväg med motorvägsstandard.

Att vägen behöver byggas ut råder det inga tvivel om, inte minst med de senaste årens olycksstatistik. Det är dessutom ur kapacitetssynpunkt helt klart, att för att tillgodose företagens transporter, helt klart att en utbyggnad måste göras.

Den rödgröna ledningen har nu under ett par år konsekvent arbetat emot ett beslut i Regionfullmäktige vilket i sig är mycket märkligt. Idag ställdes frågan på sin spets igen, efter en motion från (FP) och helt naturligt motarbetas motionens förslag om en en fyrfältsväg med motorvägsstandard av de rödgröna. I princip alla talare från oppositionen var eniga i sin analys om varför detta läge har uppstått. (MP) är emot motorvägsbygge och (S) har inte kraften att stå emot eftersom det tydligen är viktigare att sitta vid makten än att följa sin politiska kompass.

Eftersom (SD) har en vågmästarroll så är hamnade avgörandet hos dem. (SD) har varit tydliga med att de vill ha fyrfältsväg med motorvägsstandard. Det var därför då heller inte så överraskande att Regionfullmäktige beslutade att godkänna motionens andemening, nämligen att E20 byggs ut till fyrfältsväg med motorvägsstandard.

Kommentera