S gör upp med SD om försvarspolitiken

Idag, torsdag, debatteras nästa års försvarsbudget i riksdagen. Mot regeringens balanserade förslag står fyra splittrade oppositionspartier, skriver försvarsminister Karin Enström och Cecilia Widegren, försvarsutskottet, på dagens Brännpunkt.

Alliansregeringen föreslår att försvarets förbandsverksamhet stärks med cirka 460 miljoner kronor från och med 2013. Överföringen möjliggör fortsatt anställning av soldater och bemanning av insatsorganisationen. De ökade resurserna gör också att Försvarsmakten kan öva de förband som nu sätts upp så att det blir insatsberedda. Personalen är Försvarsmaktens viktigaste resurs men för att skapa fungerande och användbara förband krävs också kvalificerad och modern materiel.

För att säkerställa vår framtida stridsflygförmåga föreslår regeringen att riksdagen godkänner en uppgradering till nästa generations Jas Gripen. För detta ökar Försvarsmaktens anslag med 300 miljoner för 2013 och 2014. Därefter föreslår regeringen att anslagen ökas med 200 miljoner. Sammanlagt drygt 2 miljarder. Regeringen föreslår också att man under 2013 får besluta om anskaffning av ett nytt korträckviddigt luftvärnssystem. Detta för att säkerställa försvarets framtida luftvärnsförmåga, något som S, V, och MP är emot.

I riksdagen har S, V, MP och SD kommit överens om att aktivt motarbeta Försvarsmaktens arbete för en mer effektiv organisation. Det handlar om att slå ihop två enheter i Eksjö, Swedec och Ing 2, som redan ligger inom samma grindar. Sammanslagningen skulle dessutom inte innebära några verksamhetsförändringar. Förslaget är ett led i arbetet med att frigöra resurser till försvarets kärnverksamhet. Vi kan nu bara beklaga att de fyra oppositionspartierna går emot Försvarsmaktens eget förslag och detaljstyr när Försvarsmakten försöker effektivisera sin verksamhet.

Det borde även vara besvärande för Socialdemokratiska väljare att partiet gör upp med Sverigedemokraterna i viktiga försvarspolitiska frågor. Bristen på ett ansvarsfullt regeringsalternativ blir därmed extra tydlig.

Mot regeringens förslag står i övrigt fyra vitt skilda budgetförslag. Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår å sin sida nedskärningar i mångmiljardklassen medan Sverigedemokraterna föreslår en återgång till ett förrådsställt försvar. Socialdemokraterna vill, förutom att skära ned på samhällets krisberedskap, även skära ner på internationella insatser och därigenom begränsa Sveriges möjlighet att aktivt bidra till internationell fred och säkerhet. Men det går inte att ta bort pengar utan att det får negativa konsekvenser för verksamheten. En ansvarsfull försvarspolitik balanserar tilldelningen av resurser till både samhällets krisberedskap och försvaret.

Sverige ska fortsatt ha god beredskap för att bidra till internationell fred och säkerhet med militära insatser. För att snabbt kunna bidra där det behövs och när det behövs måste det finnas medel som inte är intecknade när räkenskapsåret börjar. Ett utmärkt exempel på detta är förra årets insats för att skydda den libyska befolkningen som beslutades och genomfördes med kort varsel.

I finanskrisens spår tvingas flera länder i vår omvärld till stora nedskärningar i sina respektive försvarsbudgetar. I kontrast till dessa har alliansregeringen i Sverige lagt fram en försvarsbudget för 2013 som satsar på genomförandet av försvarsreformen och samtidigt tar ansvar för hela politikområdet, Försvar och samhällets krisberedskap.

S, V och Mp gick senast till val på att gemensamt minska försvarsbudgeten med två miljarder per år. Med mindre än två år till nästa val är det hög tid för Socialdemokraterna att berätta för väljarna hur deras regeringsalternativ ser ut.

KARIN ENSTRÖM (M)

försvarsminister

CECILIA WIDEGREN (M)

vice ordförande, tillika alliansgruppledare i försvarsutskottet

Kommentera