Möte med arbetsutskottet

På gårdagens möte startade vi med Strategigruppens första möte. Detta är en grupp som är förstärkt med de partier som inte är representerade i arbetsutskottet, SD, MP och V. Till detta möte valde dock V att inte närvara.

Strategigruppen skall diskutera strategiska frågor för kommunen. Två sådana frågor som togs upp på första mötet var planprogram för Hönö Klåva och utvecklingen av Öckerö centrum. Vi kommer också att diskutera hur vi skall förbättra medborgardialogen i kommunen.

På Arbetsutskottets möte beslutades att gå vidare med en skateboardpark på Prästängen, avtalet med byggnation av nya Hönö vårdcentral vid Norgården godkändes samt avtalet med Hönö IS om Sudda och Heinövallen godkändes.

Vi hade också en ekonomisk uppföljning där prognosen pekar på ett mycket bra resultat för kommunen, närmare 20 mnkr. En stor del av detta är engångspengar och en del av detta använder vi för att förstärka it-verksamheten i skolan. Vi köper in 50 st elevdatorer till Öckerö gymnasieskola, vi inrättar 25 st multimediaklassrum med bl.a. Apple-TV och interaktiva projektorer och vi köper in 170 st pekdatorer till årskurs 7.
Detta är en stor satsning på it i skolan som vi avser att följa upp med ytterligare satsningar.

En kommentar för “Möte med arbetsutskottet

  1. Bra , Arne – Öckerö följer med sin tid när det gäller tekniken.
    Men hur är det med lärarna – om det finns en arbetslös lärare så är det en för mycket – han eller hon borde få
    uppmuntran att sadla om till ett annat ämne om det blivit för många inom kunskapsområde. Det är ju numera kommunens ansvar och inte statens.

Kommentera