Möte med Kommunfullmäktige

Gårdagens möte hade egentligen endast en diskussionspunkt. Miljöpartiet handen i en motion yrkat på att vi skulle inrätta en s.k. whistleblowerfunktion. Grunden är att man anser att det måste finnas möjligheter för anställda att kunna anmäla oegentligheten som man uppmärksammat.

Idag finns det redan möjligheter för anställda att göra detta. Dels till Revisionen, men också direkt till chefer och till politiker. Detta kan man göra både genom ett samtal men också anonymt. Man kan också använda sig av media då man har meddelarfrihet, dvs. att källan inte får avslöjas.

Vid en anmälan till en whistleblowerfunktion så är man inte anonym om ärendet går vidare. I nuläget finnas det bara en sådan funktion inrättad och det är i Göteborg och det har väl sin givna anledning. Vi anser inträtt vi på samma sätt har det behovet varför motionen avslogs.

Vi står också inför stora investeringar i vårt VA-nät varför vi också på detta möte antog en ny VA-taxa. Av den anledningen så ligger ökningen mer med tyngdpunkt på den fasta avgiften istället för på den rörliga.

Kommentera