Möte med Polisstyrelsen

Inbrottsstatistik uppklarande:
Rikssnittet 5,68 %
Stockholm: 4,64 %
Skåne: 3,77 %
Västra Götaland 9,74%

I och för sig är inte ens närmare 10 % någon imponerande siffra men den har sin grund i viss lagstiftning. Exv. får vi inte samköra olika register, åtalsunderlåtelse då man begått andra brott som är större, förundersökningsbegränsning då man begått många inbrott så utreds bara några få av dem m.m. Denna lagstiftning utgår från gärningsmannen istället för brottsoffren vilket kanske är på väg att ändras.

Ekonomin är fortsatt bra i myndigheten. Prognosen pekar fortfarande på ett överskott på 70 mnkr vilket innebär att vi kan betala av på tidigare års underskott. Bakom detta ligger bl.a. ett arbete med att minska övertidsuttaget.

Utredningen “Förslag på nya påföljder”
Återfall skall bestraffas hårdare
Bötesstraffen skall höjas
Villkorligt fängelse införs
Villkorlig dom och skyddstillsyn avskaffas
Frivårdens insatser skall öka
Fängelsestraff upp till ett år för tidigare ostraffade skall dömas ut villkorligt
Nya påföljder skall införas
Villkorligt fängelse skall alltid kombineras med ytterligare sanktion
Socialtjänstens ansvar för ungdomar som begår brott skall utvecklas

Polisen kommer under 2013 att få en omfattande digitalisering. Detta innebär att polispatrullen kommer att kunna starta utredningen redan på brottsplatsen istället för att behöva åka till stationen, samordning av olika system vilket gör att man enklare kan söka över ett nationellt register vilket inte varit möjligt tidigare.
Sammanfattningsvis tror man att detta kommer att öka Polisens resultat under 2913 och att man kommer att kunna arbeta betydligt mer effektivt.

Kommentera