Västtrafik hotar med att lägga ned Flexlnjen

Under en längre tid har Öckerö kommun förhandlat med Västtrafik om vilken betalningen som gäller för Flexlinjen. Det hela startade med att Västtrafik inte ens hade koll på sina kostnader utan hade missat att fakturera oss över huvudtaget. När vi påpekat detta kom det en faktura på ett alldeles för högt belopp. När vi påpekade detta visade det sig att Västtrafik inte hade koll på vilka intäkter som var utan hade missat detta.

Det som nu fortfarande återstår är att Västtrafik hävdar att Öckerö kommun beställt s.k. tilläggstrafik med vårt första flexbuss. Problemet med detta är att det då skall ske via avtal och något sådant finns inte. I våra diskussioner med Västtrafik inför det att Västra Götalandsregionen skulle ta över skulle även den första flexbussen ingå i Västtrafiks ansvar istället för den nedlagda linjen 293. Efter årsskiftet är det nya tjänstemän som hanterar dessa frågor och då gäller det tydligen andra saker.

Nu hotar Västtrafik med att dra in Flexlinjen eftersom vi inte kan komma överens. Detta trots att båda bussarna kör välfyllda och att det snarare skulle behövas ytterligare en buss. Västtrafik har på olika sätt visat att de inte helt klarar sina serviceåtaganden mot sina kunder och detta är väl ytterligare ett bevis för deras oförmåga. Att notera är också att det finns ett liknande stort missnöje runt omkring i kommunerna med hur Västtrafik hanterar sin information och sina åtagande mot sina kommunerna. Hot om nedlagda linjer är normalt i Västtrafiks agerande. Detta innebär inte enligt mig, enbart för att vi är en liten kommun, att vi skall finna oss i detta. De ytterligare miljoner som Västtrafik vill ha  är mycket pengar för oss som vi behöver till och har planerat för helt andra saker.

Vid tidigare liknande ärenden i andra kommuner har Västtrrafik gått ut i media och påstått att det är kommunen som lägger ner olika linjer. Jag vill på detta sätt vara helt tydlig med att Öckerö kommun inte bestämmer något om trafikeringen i kollektivtrafiken utan detta är något som Västtrafik har ensamrätt på. Min uppfattning är att vi snarare behöver utöka trafiken poå Flexlinjen men nu ser det ut som att Västtrafik kommer att minska den.

Kommentera