Nya vårdcentralen på Hönö överklagad

Vårdcentralen på Hönö har sedan en tid haft utrymmesbrist och varit i stort behov av större lokaler. Sedan en tid så pågår arbetet med att planera den nya vårdcentralen. Platsen blir vid Norgårdens interiör. De nya lokalerna kommer att bli mycket funktionsdugliga och fyller behovet för att klara de ökande antalet patienter som vill utnyttja Hönö vårdcentral.

Arbetet har försenats något p.g.a. man har fått göra en del ändringar i trafiklösningen för att få en bra lösning tillsammans med Hedens skola. Nu kan det bli så att starten av byggnationen försenas ytterligare eftersom Hönö öråd överklagat bygglovet eftersom man vill att det hellre skall vara handel på den tomten. Risken är, om Länsstyrelsen anser att ärendet skall behandlas, att byggstarten blir avsevärt försenat. Varför Hönö öråd inte vill att det skall byggas en större och bättre vårdcentral på Hönö framgår dock inte.

Kommentera