Möte med arbetsutskottet

På tisdagens möte föreslogs att vi skall starta en trafikutredning över Hedenområdet. Denna skall omfatta Hedenskolan och fram till Öckerövägen. Redan idag har det gjorts trafikåtgärder vad avser Hönö vårdcentral som skall byggas bredvid SEB. Bl.a. finns sker infarten av besökare från Öckerövägen.

Det föreslogs också att vi skall även fortsättningsvis ta emot ensamkommande flyktingbarn. Kommunen har därför tecknat ett nytt avtal med Migrationsverket om att innevarande pr ta emot fem stycken ensamkommande flyktingbarn.

Vi gav också i uppdrag att bygga ett nytt demensboende vid Solhöjden. Eftersom Bergmans boende är fullt och vi börjar få en kö är tanken att detta nya boende skall ersätta Bergmans och få kapacitet att klara av framtidens ökningar av antalet dementa. Närheten till äldreboendet på Solhöjden kommer också att innebära stora fördelar med samordningen. Om allt går som planerat kommer det att stå klart inom två år.

2 kommentarer för “Möte med arbetsutskottet

  1. Beslut tas inom kort i Kommunstyrelsen. Eftersom detaljplanen är klar kommer bygglov att sökas och då kommer också sakägare att informeras. Bergmans tillåter ingen ytterligare utbyggnad. Möjligheter finns men då krävs det en ny detaljplan vilket kommer att ta avsevärt längre tid. Dessutom är fördelarna med ett samlat boende för de äldre i Solhöjdsområdet mycket stora.
    Rehab på Hedens By klarar inte av detta, vi talar om ett nuvarande behov på 40 – 50 demensplatser vilket kommer att öka i framtiden.

  2. När det gäller demensboendet Solhöjden, när är det tänkt att de närmast boende skall informeras?
    Vad är planen för nuvarande Bergmans?
    Går det inte att göra om nuvarande rehab till demensboende?

Kommentera