Lärarsekreterare kan minska lärares administration

I flera år har jag argumenterat om att många yrkesgrupper i Sverige är mindre effektivare än vad man är i andra länder i Europa. Det gäller exv. Kirurger där svenska kirurger har bland den lägsta knivtiden. Den stora anledningen till detta är att man lägger för mycket administration på personal vars arbetsuppgifter egentligen är något helt annat. Detsamma gäller även lärare där man undervisar en tredjedel av sin arbetstid.

I Sverige, till skillnad mot andra länder i Europa, har vi en förmåga att betunga personal med administrativa uppdrag vilket gör att de inte har tid att använda sin arbetstid till det som de huvudsakligen skall syssla med. Sägas skall att i detta ärende har Lärarförbundet inte varit speciellt innovativa utan tvärtom arbetat för att hålla nere lärarnas undervisningstid.

Moderaterna har nu tagit fram ett förslag hur man skall kunna åtgärda detta med en form av lärarsekreterare. Detta verkar tillräckligt intressant för att jag anser att det finns anledning att vi tittar på en sådan lösning i vår kommun.

Kommentera