Möte med Kommunstyrelsen

På dagens möte togs på förslag från M och FP beslut om att starta byggnationen av en skatepark. Förhoppningsvis kan den bli klar under året.

Tyvärr har det blivit en kö till Bergmans boende där personer med demens bor. För att ordna detta kommer vi så fort som möjligt att sätta upp en volym med plats för åtta personer. Samtidigt så påbörjar vi en förstudie av ett demensboende vi p-platsen vid Solhöjden. Tanken är att flytta hela demensboendet dit. Förhoppningsvis kommer detta att stå klart om ett par år.

Vi tog också beslut om program över Hönö Klåva där bland annat Långholmen ingår.

Avslutningsvis tog vi beslut om att under året ta emot ytterligare fem st ensamkommande flyktingbarn.

Kommentera