Moderaterna tillsätter en arbetsgrupp för integration- och migration

Denna fråga kommer med all säkerhet att ha ett inflytande på valutgången 2014. Som parti gäller det att hela tiden att våga se framåt och att också hela tiden ha sin politik under prövning och därmed också förnyelse.

Inte minst tack vare SD så verkar det nu som att det börjar att gå att diskutera även denna fråga. Fortfarande är det så att så fort någon andas om begränsningar eller översyn av invandringen så överhopas man av media och vänsterpolitiker som anser att detta är rasistiskt. Alla frågor, inte minst denna, mår bäst av att diskuteras öppet. Vi moderater måste också våga ta denna utmaning att göra detta och inte lämna spelsättet helt öppet för SD.

Arbetsgruppen har fått följande direktiv:

Hög arbetslöshet bland unga och utrikes födda.
Utveckla en politik för att möta dessa utmaningar.
Se över åtgärder som säkerställer att människor inte utnyttjas på arbetsmarknaden.

Diskriminering kan aldrig accepteras.
Mer kan göras.
Särskilt fokus på hur arbetet mot etnisk diskriminering kan stärkas i kommuner och landsting.

Bra skola är en förutsättning för en framgångsrik integration.
Reformer för att stärka skolans kunskapsuppdrag är grundläggande.
Stärka verktygen inom skolan för att bryta utanförskapet hos svenskar med utrikes bakgrund.

En långsiktig och hållbar asylpolitik.
Gemensam asylpolitik inom EU är nödvändig.
Ett fåtal länder i EU tar emot oproportionerligt stor del av ansvaret.
Se över återvändarearbetet, försörjningskravet, handläggningsrutiner, ansvarsfördelning mellan kommun och stat samt vidareutveckla mottagandet.

Kommentera