Vänortsavtal med Safi

V, MP och S kritiserar oss för att vi skrivit ett vänortsavtal med staden Safi i Marocko. Skälet är att Marocko som stat är en diktatur samt att man ockuperar Västsahara. Det märkliga är att samma partier sedan många år har ett vänortssamarbete i Göteborg med staden Shanghai som ligger i Kina. Kina stämmer också väl in på de kriterier som V, MP och S framför som skäl att inte ha ett vänortssamarbete, nämligen att de är en diktatur samt att de ockuperar ett grannland, Tibet. Det känns därför mycket märkligt att samma partier som sedan länge haft ett aktivt vänortssamarbete med Shanghai kritiserar oss för att ha ett vänortssamarbete med Safi.

Grunden för vårt vänortssamarbete är att diskutera demokrati-  och skolfrågor. Detta är något som vi nu gjort under de tretton år som vårt skolfartyg T/S Gunilla årligen besökt Safi. Att vi nu formaliserar detta kommer inte att förändra detta arbete.

Om vi nu vill diskutera demokratifrågor anser jag dessutom att det mest lämpliga är att just diskutera detta med personer som kan ha mest nytta av det, nämligen sådana personer som lever i en diktatur. då kan det göra någon nytta. Att föra samma diskussion med exv. våra grannländer kan säkert vara intressant men gör föga skillnad i demokratiutvecklingen i världen.

Lyssna på nyhetsinslaget.

2 kommentarer för “Vänortsavtal med Safi

  1. Jag påverkar som en person av nio i Kommunregeringen som är vårt samverkansorgan i Öckeröalliansen. Hittills har vi under våra tio år tillsammans varit mycket överens i de frågor som vi behandlat.

  2. Du har delvis rätt, att diskutera demokrati med sådana länder är att försöka förmedla ditt budskap, samtidigt så om man gör det med sina grannländer. Som du uttrycker det så kan man skapa en större grupp som kan verka i hop för att göra påtryckningar och där med skapa större förutsättningar att göra skillnad.
    Det vet väll du, som tillsammans med tre andra gubbar från dina allianspartier titulerar er “Kommun regeringen”
    Ensam har du inte någon större påverkan i din “kommun regering”.

Kommentera