Byggnation på Vitsippevägen på Björkö

På moderat initiativ tas det nu fram en detaljplan för en byggnation av både villor och lägenheter på Vitsippevägen på Björkö. Beroende på handläggning och ev. överklaganden kan byggnationen starta tidigast under år 2016.

3 kommentarer för “Byggnation på Vitsippevägen på Björkö

 1. Det låter som om ni har tagit med i beräkningarna den del av påverkan som kommer av ökat inflyttande, som i sig är positivt anser jag.

  fast då undrar man varför man lägger ner tex kalvsund skola och Förskola nu innan man har en bra permanent lösning och kommunikationer för alla delar.
  Mest naturligt i processen borde vara att använde den som ett bra komplement i alla fall till man löst situationen, och där med avväpnat så att det inte blir ett akutare problem på Björkö. Då jag tror att om folk från dom öarna inte har plats på Björkö eller Kalvsundskola och förskola så finns det en klar risk att man väljer att inte flytta efter som problematiken med att ha sina barn på tex Öckerö eller Hönö inte fungerar för en familj.

  I övrigt ser jag det som positivt att man skapar möjligheter till nybyggnad, det behöver denna kommunen.

 2. Vi håller på med ett planprogram för Björkö som tyvärr blivit försenat. Där finns alla de frågor med som Du belyser och jag hoppas att vi snart kan komma fram med ett resultat. Tanken är att vi sedan planerar byggnationen efter detta. När det gäller skolan är vi där beroende av denna plan eftersom det verkar som att vi behöver bygga en ny skola för att klara framtida behov. Innan vi vet mer försöker vi att lösa situationen med tillfällig lösning.

 3. Mycket positivt att man i Öckerö kommun använder den tomtmark och släpper tomter för att låta dom som vill flytta in få den möjligheten.
  Hur har ni tänkt möta det ökande antalet inflyttade sedan i skola och förskola?
  Idag är det överfullt på Björkö skola, fritids och förskola. 80st på fritids i baracker med tre pedagoger. Och den enda närliggande skola och förskoleverksamhet som kan vara backup för Björkö bor i närområdet är på Kalvsund och den lägger ni ner.

  Alt för dom på Björkö, Kalvsund och Grötö då det är fullt på Björkö verksamheten sedan är då Öckerö och där finns det knappast för mycket plats heller, och hur kommer det pendlandet se ut för boende på dessa öarna. Har ni funderat kring den infrastrukturen och samhällsfunktionerna kring detta?

Kommentera