Påskefyrarna

Idag på mötet med Rådet för Hälsa och Trygghet, där representanter för kommunen, Polisen, sjukvården m.fl. träffas för att diskutera aktuella frågor, diskuterades de problem som vi har i samband med firandet av påsk och inte minst påskefyrarna.

I grunden är det en fin tradition där 12-åringar tävlar mellan öarna om vem som kan få den största påskefyren. Det är dock mindre roligt när 20-åringar och ibland 30-åringar ger sig in i det hela och misshandlar och gör inbrott. Då har det fina i traditionen försvunnit.

Vi har också varje år stora problem med att man gömmer granar i våra avloppsledningar. Detta skapar stora problem och kan skapa översvämningar och andra skador med stora följder och inte minst kostnader.

När Påskafton väl kommer så skall man tända påskefyren. Då är det inte ovanligt att man eldar däck, gastuber m.m. Detta skapar rök som är farligt att andas in och gasflaskorna som kan explodera med stora skador som följd för de som står intill. Enligt Räddningstjänsten så är det mer tur än skicklighet som gjort att vi inte haft några större olyckor än.

Eter Påskafton så ser området där påskefyren varit ut som ett slagfält. Ingen tar ansvar utan skräpet ligger kvar. Kommunen har då städat efter ett antal dagar men även detta kostar givetvis.

Det skall sägas att det är olika för olika påskefyrar. En del sköter sig exemplariskt medan med andra är lite tvärtom. Däremot är det alltid samma som inte sköter sig.

I år kommer vi att öka insatsen från kommunen för att undvika att det sker olyckor i samband med påskefyrarna. Polisen kommer även i år att göra en insats. Visst vore det roligt om vi kunde ha kvar denna tradition utan misshandel, skadegörelse och inbrott. Att vi kan vara vid påskefyrarna utan att vara oroliga för att den skall explodera eller att röken är farlig att inandas. Det enda som hjälper i detta fall är att vi alla hjälps åt med detta. Polisen och kommunen kommer att göra vad vi kan men utan allmänhetens hjälp att hålla ordning kommer det aldrig att räcka till.

En kommentar för “Påskefyrarna

 1. Påsk- eller Valbergsfyrarna är egentligen ett överklassnöje som man började med för hundra år sedan och som har spridit sig och i grunden inte gör någon som helst nytta – tvärtom.
  Innan dess tog man vara på allt detta material som julgranar, sly från bäckar och trädgårdar m m och byggde s k VÅLAR – d v s man började med en julgran, stack in sly och kvistar – rullade runt hela alltet till en boll – band
  ihop lösa delar tills bollen blev 3 till 4 meter i diameter – rullade ut den på isen på vintern och lät den
  sjunka till 5 till 10 meters djup i vattnet- När löv och barr försvunnit så hade fiskarna ett perfekt ställa att lägga sina yngel i skydd av det finmaskiga samhälle som skapades för dem. Rovfiskarna hade ingen chans att äta upp ynglen som dom gör nu. Det blev millioner med fisk i en
  sådan VÅLE och människor kunde livnära sig på fiske i både
  insjöar och hav. Idag klagar folk på att det inte finns någon fisk. Har människor på hundra år blivit dummare eller är det ren slöhet som gör att man inte förstår att man kan hjälpa naturen istället för att bara tära på resurserna ?

Kommentera