Informationsmöte med Öckerö Norgård byråd

Igår var Samhällsbyggnadschefen Robert Svensson och jag på ett informationsmöte med Öckerö Norgård byråd.

Det är alltid lika trevligt att träffa människor och ta del av de vardagsnära frågorna. Informationen startade med att Robert informerade om vad som just nu är på gång i kommunen allmänt och mer specifikt på Öckerö. Eftersom det är en hel del så återkommer jag med denna information i ett senare inlägg.

Frågorna handlade om buskörningar i terrängen samt sjukresor/färdtjänst.
Det finns en stor irritation på att vissa personer kör i terrängen med crossmopeder, fyrhjulingar och t.o.m. med bilar. Detta skapar stor förstörelse i naturen och är också förbjudet. Polisen har små möjligheter att komma tillrätta med detta ensamma utan här måste vi alla hjälpas åt. Ser Ni någon som kör i terrängen så kan Ni rapportera detta till undertecknad så tar jag det vidare till Polisen. Det kräver givetvis att Ni vet vem det är eller att Ni har ett registreringsnummer. Alternativt kan Ni säga till själva eller kontakta föräldrarna. Kommunen har lovat att sätta upp skyltar och att informera i Lokalbladet.

Den andra frågan handlade om färdtjänst/sjukresor där det fortfarande förekommer felaktigheter i körningarna.
Vi har också noterat detta och konstaterar att det nästan uteslutande handlar om Taxi Kurirs körningar. De är upphandlade av regionen för att köra sjukresor men dessutom har de kunnat få körningar med färdtjänsten. Vi har nu stoppat Taxi Kurir från att de skall få körningar med färdtjänsten. När det gäller sjukresorna har vi tillsammans med andra kommuner nu klagat till regionen. Detta hoppas vi får en effekt att de bättrar sig alternativt att de får betala böter eller att de slutligen blir av med uppdraget.

Kommentera