Debatten om E20 på väg åt samma håll

GT LEDARE: Debatten på väg åt samma håll

Bilden är ett montage. Kraven på att E20 byggs ut till fyrfilig motorväg har drivits på många sätt, bland annat genom en namninsamling i GT. Nu talar allt mer för att kraven blir uppfyllda. Foto: Anders Ylander
Allt mer talar för att E20 verkligen byggs ut till fyrfilig motorväg genom hela Skaraborg. Som GT nyligen noterade är lokala politiker positiva till att de berörda kommunerna tar på sig en del av kostnaderna, vilket staten kräver. Även kommuner utanför Skaraborg är angelägna om att äntligen få slut på E20-eländet, och kan tänka sig att bidra. Enligt Nya Lidköpings-Tidningen rör det sig om sammanlagt 600 miljoner kronor.

Faller alla bitar på plats innebär det att de sorgligt långdragna diskussionerna äntligen ger resultat – och ett positivt sådant. För en gångs skull har ju de flesta parter varit eniga: kommuninvånare, trafikanter, trafiksäkerhetsexperter, samt en majoritet i regionfullmäktige. Det är egentligen bara den rödgröna majoriteten i regionstyrelsen som – ledd av Miljöpartiet – envetet stretat emot en motorväg. Den har i stället förordat det alternativ med en 2+1-väg, som trafikverket, troligen främst av ekonomiska skäl, föreslagit.

Men i kommunerna längs E20 gjorde flera socialdemokratiska politiker front mot partikamraterna i regionen, och påpekade korrekt att regionfullmäktige en gång tidigare röstat för en motorväg.

De miljömässiga aspekterna, som MP framhåller, måste beaktas, men de får inte bli så helt dominerande att de raderar ut andra hänsyn. Inte minst från trafiksäkerhetssynpunkt är en fyrfilig motorväg att föredra. Det är också högst tvivelaktigt om en motorväg är så mycket värre än en 2+1-väg vad det gäller avgaser och annan miljöpåverkan. Väger vi olika intressen mot varandra talar det mesta för fyra filer.

Staten har alltså öppnat för en lösning, med kravet att Skaraborgs kommuner bekostar det fjärde körfältet. I den bedömningen har säkerligen trafiksäkerhetsaspekterna spelat en betydande roll, men det vore intressant att få veta hur stor betydelse de starka protesterna från invånare, företag och politiker i Skaraborgs kommuner haft.

Det kan inte ha undgått beslutsfattarna i Stockholm att 2+1-lösningen inte är vad en majoritet av vad dessa önskar.

Ännu är dock inget klart, det måste betonas. Att kommunerna är positiva till medfinansiering innebär inte att de redan sagt ett definitivt “ja”. Det rör sig om stora belopp, som kommer att ställa till med problem i budgetarbetet för vissa av dem. Dessutom är det ännu oklart hur en kostnadsfördelning i detalj ska se ut.

I den nationella trafikplanen, som gäller fram till 2021, ingår vad det gäller E20 endast motorvägsbygget mellan Göteborg och Vårgårda samt på en sträcka vid Götene. Dessutom har trafikverket sagt att det är berett att upprätta en ny vägplan för E20 förbi Mariestad. Vi hoppas att arbetet snarast kan komma i gång på samtliga aktuella sträckor. Med tanke på alla olyckor, många med dödlig utgång, är det bedrövligt att det inte inletts för länge sedan. Då hade liv kunnat räddas.

Av GT:s ledarredaktion
6 mars 2013 kl 08:39

Kommentera