Möte med Kommunstyrelsen

Mötet inleddes med att Göteborgs Energi redogjorde för arbetet med en vindkraftsområde i Hakefjordjen. Som planeringen ser ut nu kommer att av vindkraftverken att hamna inom vår kommuns territorium. Ett alternativ med detta verk kan vara att Öckerö kommun äger det alternativt att kommunens invånare erbjuds att köpa andelar.

Projektplanen för framtida skollokaler på Bratteberg och Hedens skola fastställdes också. Går allt på räls kan vi komma igång med byggnationen redan under år 2014.

Vi fick en redogörelse för projektet “Ren kust” där i stort sett alla Bohusläns kustkommunerna deltar. Tanken är att projektet skall ta fram lösningar till hur vi kan städa våra stränder på ett mer effektivt sätt. Detta sker genom ett samarbete mellan Bohuslänskommunerna men också med berörda myndigheter. Det allra mesta av skräpet kommer från andra länder och förs hit med olika strömmar. Det kan väl sägas att hade detta varit i Stockholmsområdet så hade Riksdagen för länge sedan satt in medel för att åtgärda detta. För oss är det en överlevnadssak, inte bara för att inte översvämmas av skräp utan också för att kunna vara attraktiva som besöksmål.

Kommentera