Pågående arbeten inom Samhällsbyggnadsområdet

Det är mycket arbete med samhällsutvecklingen som pågår i kommunen. För att få en liten inblick i detta presenteras en sammanställning över de mest intressanta arbetena.

Program

• Hönö Klåva • Rörö • Ga: varvet Källö‐Knippla

Planbesked

• Norra Brevik • Vitsippevägen • Spindelnområdet

Detaljplaner‐pågående

• Heinövallen‐Bovieran • Hyppeln hamnområde

Övriga projekt

• Norra Långesand • Ica • Hönö Vårdcentral • Fotö skola • Sudda • Dialog Nordöarna • Översiktsplan, aktualitetsförklaring • Framnäs‐Kalvsund • Trafiksäkerhetsutredningar • Fiskaregården

Öckerö centrum

• Pågående utredningar

Kommentera