Ingen direktbuss Björkö – Göteborg

Vi har haft ett antal dialogmötena med Västtrafik det senaste året. Bl.a. har vi då framfört att vi vill omvandla Björköbussen till en direktbuss till Göteborg. Avsikten var att ta den kostnad för Björköbussen och istället lägga den på en direktbuss. Västtrafik har varit positiv till detta och har också hjälpt till att göra beräkningarna.

Nu nås vi av beskedet att Västtrafik måste spara på sina kostnader. Man vill därför lägga ner Björköbussen och enbart låta den köra morgon och kväll. Dessutom vill man minska vår Flexlinje drastiskt. Detta trots att den stadigt ökar och snarare skulle behövas att byggas ut.

Västtrafik har alltså dialogmötena där man lovar olika saker men väljer sedan att ändå göra andra saker som då beror på dåliga ekonomi.

Kort sagt kan sägas att förtroendet för Västtrafik, inkl. deras ledning och styrelse, nu inte kan bli lägre. Att vara i ledningen för ett bolag som så konsekvent struntar i sina kunder och sina dialoger med sina kommuner utan att man vidtar åtgärder är anmärkningsvärt.

Som det verkar nu kommer Västtrafiks besparingar att drabba även oss och även de linjer som är väl besatta. Vi kommer givetvis att fortsätta att arbeta för Öckerö kommuns bästa men eftersom vi inte äger frågan kan vi få det svårt att nå framgång.

Kommentera