Möte med arbetsutskottet

På mötet togs tre väsentliga beslut. Dels att utveckla vår egna avloppsreningsverk
istället för att koppla in oss på GRYAAB i Göteborg, att vår nya Kretsloppspark i första hand skall placeras vid avloppsreningsverket samt att göra en förstudie över en linjära mellan Kalvsund och Framnäs.

Vi har gjort en förstudie på vad det skulle kosta att koppla in oss på GRYAABs anläggning istället för att utveckla vår egna. Förstudien visar att det skulle kosta c:a 350 mnkr mer att koppla in oss på GRYAAB. Beslutet att utveckla vår egna anläggning var därför inte så svårt. Med förstudien har vi fått en hel del information om vår egna anläggning som vi tidigare inte visste om och som vi kommer att ha nytta av i det framtida arbetet.

I och med att vi utvecklar vår egna avloppsreningsverk är den lämpligaste platsen för vår nya kretsloppspark i anslutning till avloppsreningsverket.

För att få en bättre användning av vår personfärja och för att förbättra förbindelsen med Kalvsund gjorde vi en förstudie på detta. Tre alternativ togs fram, två öppningsbara broalternativ och ett med linfärja. Eftersom linfärjan gav minst påverkan på miljön och dessutom var billigast går vi vidare med det alternativet.

13 kommentarer för “Möte med arbetsutskottet

 1. Helheten är fullständigt avgörande för att värdera om något kan anses bra eller dåligt.

 2. Tanken är att färjan skall gå till Skarvik på Björkö också. Exakt sträckning och turlista måste vi få räkna på och återkomma till.

 3. Hej Arne,
  Jag har läst Er utredning kring linfärja kontra bro till Kalvsund men jag kan inte hitta någon information kring hur lösningen är tänkt på Björkö sidan osv.
  ‘ Från var på Björkö är tanken att personfärjan ska gå till Öckerö?
  ‘ Är tanken att linfärjan kompletterar dagens personfärja och dess turer?
  dvs. Personfärjan fortsätter att gå till Kalvsund, Björkö, Grötö & Öckerö om än med ändrad turlista?
  Med vänlig hälsning,
  Anne

 4. Jag tror nog att du skall tolka det jag säger som att jag är intresserad av att utredningen kommer fram till det bästa för oss boende, det är det som jag är intresserad av, och där ingår dom negativa aspekterna med,
  Att vissa på Kalvsund är positiva till det tvivlar jag inte på, där i mot vet vid inte vad majoriteten vill. Och det får man va försiktig att sia om.
  Det blir intressant att följa arbetet och se vad som man vill.

 5. Jag har blandat ihop två saker. Vår Samhällsbyggnadschef skall besöka KAS i början på april. Då är detta en av frågorna som skall diskuteras. Att Kalvsundsborna är mer positiva till linfärja än bro har jag fått av boende på Kalvsund som refererar till detta. Alldeles oavsett om detta är en riktig uppfattning eller ej så var det inte något avgörande då beslutet togs utan det grundades på vad som ansågs vara den bästa lösningen.

 6. Det var ju bra att Du kan se något positivt i detta. Jag tror att det kommer att bli en förbättring generellt för de boende på Kalvsund. När det gäller reservfärja så har jag skrivit det två gånger nu att denna kommer att sättas in vid inlägget så om det är avgörande så tolkar jag ändå Dig som att Du är positiv.
  Sam jag skrev så hade vår Samhällsbyggnadschef ett möte på Kalvsund och jag utgick, tydligen felaktigt, att detta var med KAS.

 7. Jag kan se det positiva i det med, som tex att man har möjligheten att ta sig mellan dygnet runt och att det är inte styrt av en tidtabell, dock är man det då man skall med bilfärjan så normalt åkande är ju vanligast i anslutning till den. Skall man till Öckerö blir det sämre. Så jag får nog ändå säga att det negativa i dagsläget övertar det positiva, men som jag tidigare sa så är det avgörande huruvida man kan sätta in färjan för att backa upp då linskytteln inte kan köra. Ja det är många frågor som avgör huruvida det kan mäta sig med vad vi har idag eller om det blir besvärligare för oss.

  Nej ingen har besökt KAS här för att diskutera detta, endast kontakt om att vi skall diskutera det. då vi vet vad man skall gåvidare med efter förundersökningen.

 8. Jag trodde att när det uppgavs att han varit på Kalvsund att det var KAS han träffat men så kanske inte var fallet. Jag tycker att Du målar ut det mer negativt än vad det är. Som jag skrivit tidigare så kommer det att finnas en reservfärja när isen sätter hinder så det blir ingen försämring. Min uppfattning är inte att det blircen försämring utan en förbättring för de boende på Kalvsund. Såendet kanske är bra om Du också ser till de positiva delarna istället för att endast låsa fast Dig vid de negativa.

 9. Jag vet inte vilket möte med KAS han referera till i sådana fall, men han har inte närvarat och diskuterat detta med KAS överhuvudtaget. Det som är sagt är att han skall komma och informera efter då vi vet hur ni tänkt att gå vidare.

  Och vad Kalvsund anser är det ingen som vet idag och ingen kan heller säga vad dom tycker då man inte frågar boende här. Så den informationen är helt felaktig och jag hoppas ni inte baserar beslutet på det.

  Ja som du säkert läser om dom negativa delarna så kommer det blir en försämring och man får utgå från hur det är idag, och isen och vädrets påverkar på linskytteln kommer påverka oss i allra högsta grad och försvåra vår vardag. Och det avgör huruvida man kan bo här och jobba utan att oroa sig för om man kan ta sig in t tid eller inte.

  Att jämföra alternativ är välkommet, men att man inte tar med alla i det fortsatta arbetet betyder ju i sak att ni bara vill titta på Linskyttel inte bro och den nuvarande färjan i jämförelse.

 10. Nej Nichlas, priset är inte avgörande. Jag skrev i förra svaret varför vi valde att gå vidare med linfärja.jag ser många positiva saker med en linfärja, Du väljer att fokusera på det negativa medan en linfärja också har ett antal fördelar jämfört med en bro. Även bro har ett antal negativa effekter varav jag redogjorde för några i förra svaret. Ett är att farleden blir trängre och att trafiken behöver stoppas vilket jag tror gör att det blir avsevärt svårare att få Trafikverket att gå med på.

  Det handlar om att jämföra alternativ och skulle det visa sig att alla Dina farhågor om hur negativt det skulle vara med linfärja så finns det alla möjligheter att ändra sig.

  En annan sak var att vid ett möte med KAS så uppfattade vår tjänsteman det också som att man ansåg att linfärja var det bästa alternativet.

 11. Fförstudien har jag läst, och är kunnig inom området med. Där av mina funderingar. Förstudien var enkel och saklig, som sig bör i en förstudie man tog inte upp omkring liggande effekter och kostnader. Personligen är jag intresserad av vad det kan ge med alla alternativ. Fast linkapseln ser jag nog som det sämre i och med all störning den kan drabbas av. strömmen i sundet är ganska rejäl hur klarar den det? eller kommer man bli dyngsur varje tur? När linkapseln går så stör den ju båttrafiken, och efter som den tar ett litet antal personer kommer detta medföra att den får gå flera turer i rad. Hur tänker man hanterar det då tex isen hindrar den eller hårdavindar? kommer man då ha en jour som kan snabbt köra färjan? eller kommer vi inte kunna komma hem på ett bra tag? alternativet att skaffa en färja till för att köra den tilltänkta rutten som ni vill ha Burö färjan till idag verkar ha försummats. kostnaden att köra den är med billigare än bro. Hur är tillförlitligheten på en linkapsel? jag känner till dom två i norra bohuslän bara.
  Jag är förvånad att ni inte titta djupare på dom andra alternativen med först innan man klubba ett som man vill kolla djupare i. Det ger en känsla av att ni bara vill ha det billigaste inköpet och fort så ni kan flytta Burö och inte behöva bry er om Kalvsund och för den delen Grötö med som jag gissar påverkas av förändringen i sådana fall?

 12. Nej, vi glömmer inte att det kan bli driftstopp p.g.a. drivits. Därför kommer det att behövas vår bilfärja i alla alternativen eftersom broarna inte klarar tyngre fordon.
  Broarna har också den nackdelen att de smalnar av sundet och att det kräver att fartyg måste stanna och vänta när bron används. Detta gör antagligen att det blir avsevärt svårare att få Trafikverket att gå med på en bro. En bro gör dessutom större intrång i miljön med sin byggnation, både på land och i vattnet. Sammantaget anser jag att färjealternativet ger Kalvsundsborna bättre kommunikationer med minsta intrång samt att vi kan använda vår personfärja på ett bättre sätt.
  Förstudien finns att rekvirerar från kommunen och där står mer fakta än vad jag kan återge här.

 13. Glöm då inte kostnaden för när isen hindrar Linkapseln att kunna köra, och när isflaken i sundet(som ligger tätt och länge) hindrar den från att kunna komma fram. Det blir extra kostnader för att köra färja under denna perioden, och då gissar man att det kommer bli begränsat med ture jämförelse vad vi har idag.
  Det billigaste är inte alltid det bästa, och driftkostnaden är betydligt dyrare på en linkapsel, än bro.
  Lika så är det större problem med den då man skall till och från jobbet med max 14 passagerare så kommer detta blir problematiskt och hinna med, kommer denna kunna köra nonstop? och då hindra båttrafiken i stort sett hela tiden?
  barnen kommer heller inte själva kunna ta sig till och från ön utan att en person som är äldre och har tillstånd att köra denna kapsel är där.

  Vad är fördelen som ni ser?

Kommentera