Möte med Kommunfullmäktige

På mötet fick vi politiker utbildning i framträdandeteknik av Sören Renulf. Många bra exempel visades på hur man skall göra och inte göra vid ett framträdande.

Utöver detta tog vi också beslut om att personer som har Daglig verksamhet skall ha samma förutsättningar nu som de hade innan de nya taxebestämmelserna togs i bruk.

Kommentera