Möte med Polisstyrelsen

Rapport om REVA-projektet. Det är ett projekt som handlarn om att effektivisera hanteringen av utlämningsärenden och omfattar över huvudtaget inte om kontroller av personer. Idag finns det 1 500 personer som vistas i Göteborgsområdet illegalt men endast 500 av dessa är möjliga att utvisa. Att de inte kan utvisas beror på bl.a. att deras identitet inte kan fastställas eller att landet som de skall utvisas inte kan ta emot dem av olika skäl.

Kontroller av personer på gator eller i spårvagnar förekommer inte om inte detta sker i samband med ett gripande av annan orsak exv. narkotikainnehav. Varför dessa rykten om polisens agerande har spridits på sociala medier kan man alltid spekulera i, men vissa grupper anser väl antagligen att det gynnar deras åsikter att sprida detta.

Vi fick också en information om ett projekt om livstidskriminella (yrkeskriminella). Polisen gör en satsning på detta och nu vill man förfina och utveckla de metoder som man redan använder.

Glädjande nog håller Polismyndigheten sin budget trots att man fått ytterligare kostnader på över 6 mnkr från Rikspolisstyrelsen.

Kommentera