Med anledning av Socialdemokraternas förslag på nytt mål för arbetslösheten

Stefan Löfven behöver nu ge svar på frågorna om HUR målet ska nås. Det har han ännu inte gjort. Arbetslöshet är ett problem både för enskilda människor och för samhället. För att minska arbetslösheten behövs dock helt andra åtgärder än de 30 miljarder kronor i skattehöjningar som Stefan Löfven föreslår.

Eftersom en stor del av skillnaden mot andra länders arbetslöshet förklaras av Sveriges höga ungdomsarbetslöshet vore det dessutom minst sagt motsägelsefullt att, som Stefan Löfven vill, fördubbla arbetsgivaravgiften för att ha unga anställda. Det är knappast en politik som skulle minska arbetslösheten.

Det väsentliga är inte målet utan medlen. Stefan Löfven behöver nu ge svar på frågorna om HUR målet ska nås. Det har han ännu inte gjort.

· HUR garanterar Stefan Löfven att målet inte nås genom att människor drivs ut från arbetsmarknaden?

· HUR leder ökad skattebörda på 30 miljarder kronor till fler jobb i en lågkonjunktur?

· HUR leder fördubblade arbetsgivaravgifter till fler jobb för unga?

· HUR bidrar urholkad arbetslinje – med höjd a-kassa och höjda bidrag – till fler jobb?

Kommentera