Sämst lärarlöner i S-kommuner

Flera ledande socialdemokrater har sagt att lärarlönerna bör höjas. Men i S-ledda kommuner är lärarlönerna lägst, visar Lärarförbundets genomgång.
Till exempel tjänar en kommunalanställd lärare för årskurs 6-9 i snitt 26 709 kronor. I kommuner med en socialdemokratisk kommunstyrelseordförande ligger snittet 434 kronor lägre, skriver Dagens Nyheter.
Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén tycker politiker ska omsätta sina ord i praktisk handling.

Kommentera