Rapport om trängselskatten

Trafikminskning 17 %, betaltid och morgontid.

Trafikflödena vid betalstationerna är fortsatt låg och håller ungefär samma nivå som i januari.

Kortare restider och säkrare restider. E6 norr – 10 min, Öckeröleden – 2 min, E6 syd – 3 min.

Trafiken minskat med 21 % i innerstaden.

På expressbussar och pendeltåg har antalet påstigningar och avstigningar ökat med 10 000 personer.

Räddningstjänsten i Göteborg har 25 % färre utryckningar till trafikolyckor.

Handeln ökat med 4 % innanför vallgravarna. Antagligen beroende på att det finns bättre plats och fler lediga p-platser.

Kommentera