Vinst eller inte vinst?

Kloka ord av Sten Tolgfors.

Det centrala för mig är vare sig vinst eller förlust för skolans huvudmän, utan den kvalitet i undervisningen som eleverna får. Jag hänger inte riktigt med i vinst-i-välfärden-kritikens logik.
Det skulle alltså vara ok för ett företag att göra vinst på att bygga en skola för skattemedel; på att anlägga vägen till skolan och då göra vinst på skattemedel; och ok att göra vinst på att möblera skolan för skattemedel; och ok att sälja skolböcker; svarta tavlor och pennor och göra vinst på det för skattemedel; och företag som städar skolan eller levererar skolmaten ska få göra vinst på skattemedel – men absolut ska det anses vara fel att bedriva en så populär skolundervisning att det blir vinst på just dom skattepengarna?
Antingen borde det vara fel att göra vinst på någon skattefinansierad verksamhet, eller så är det inte fel att göra vinst på skattefinansierad verksamhet alls. Eller finns det olika skattepengar? Skolans problem är kvalitetsbrister och för lite tid för eleverna med välutbildade lärare. Stärk kvalitetskontrollen av alla skolor. satsa mer på lärarna. Diskutera gärna huvudmannaskap, men det är inte nyckeln till bättre kunskapsresultat.

Kommentera