Möte med Kommunfullmäktige

På gårdagens möte var det dags för bokslut för kommunkoncernen, dvs. kommunen och våra två bolag ÖBO och ÖRAB. Kommunen gjorde ett överskott på 10 mkr. En stor del av detta förklaras av att vi, och alla andra kommuner i Sverige, fick en återbetalning från vårt försäkringsbolag AFA, som sköter våra avtalsförsäkringar, på nästan 10 mkr. Det s.k. balansresultatet, dvs. när försäljning av mark räknats bort, slutade på 0,1 mkr.

Kommunerna i Sverige har haft och kommer att ha en svår ekonomisk tid. Även om det ser ut att gå lite bättre är det tyvärr långt ifrån ett “normalläge”. Trots detta har vi klarat oss utan att avskeda personal eller drastiska stopp och nedskärningar. Många andra kommuner har just tagit till detta för att klara sin ekonomi. Vi står tack vare en ekonomi som byggts upp under flera år oss starka och vi avser att ta oss igenom även denna period utan drastiska åtgärder.

Vårt bostadsbolag ÖBO hade ett underskott på 10 mkr men balanserade upp detta med obeskattade reserver så att resultatet blev noll. Bolaget genomgår nu en genomlysning där kostnader framförallt på den administrativa delan skall minskas.

Vårt rederibolagbolag ÖRAB hade ett överskott på 0,4 mkr. Bolagets uppdrag är att sköta vårt fartyg T/S Gunilla och dess verksamhet och bolaget finansieras med elevavgifter. Några fakta från förra året är att fartyget seglade 17 000 nautiska mil eller 3 150 landmil, besökte 23 olika städer och hade sammanlagt med sig 205 elever.

Vill Du läsa mer om bl.a. hur kommunen nådde sina mål så finns årsredovisningen här.

http://www.ockero.se/kommunpolitik/kommunfakta/ekonomiochbudget.4.67d4fcf613888e0c5091a35.html

Kommentera