Extraturer till Nordöarna

Försök med utökade turer påbörjas idag och pågår till 31 maj. Under försöket har tidtabellen utökats med en tur 18.30.

Om försöket fungerar och finansiering kan lösas finns förutsättningar att från 1 september permanenta turen och eventuellt även 19.30 och 20.30.

Kommentera