Möte med Hönö öråd

Igår hade vi ett möte i Hönö församlingshem som var sammankallat av Hönö öråd. Anledningen var det program som vi nu startat upp om Hönö Klåva. Många var säkert där för att man kände en oro över att det skulle finnas planer på att exploatera Klåva och inte ta hänsyn till de värdena som området står för idag. Många var också upprörda över den skiss som framtagits av tjänstemän i kommunen som visar ett sjuvånings konferenshotell på Långholmen.

Programmet har precis startat upp och det är egentligen en sammanfattning av alla de idéer som funnit runt Klåva. Dessutom vill vi ta ett helhetsgrepp över själva centrumområdet där man nu söker detaljplan och bygglov byggnad för byggnad.

När det gäller skissen över Långholmen finns det inga politiska initiativ i detta. Vi är fullt medvetna om de värden som Långholmen står för och vill se på möjligheten att i samklang med dessa värden ändå kunna utveckla ön. Hur och om det skall finnas konferensanläggning där skall utredas och stor hänsyn kommer givetvis att tas till vad befolkningen anser. En sak som vi dock gärna vill är att skapa bättre tillgänglighet för allmänheten än vad deltävling idag. Hur detta skall ske får också ingå i programmet.

Sammantaget var det en mycket givande kväll och jag vill tacka Hönö öråd för initiativet. Vi fick med oss många idéer som vi tar med oss i arbetet med programmet och vi kommer att återkomma i september – oktober med samråd och då kommer alla återigen att få möjlighet att säga vad de tycker.

Kommentera