Vandrarhemmet LP Risö

Idag hade jag förmånen att få inviga Vandrarhemmet LP Risö. Detta är en anläggning på Risö som är uppbyggd av ideella krafter. Bl.a. Är det Lewi Pethtrus stiftelse och flera församlingar i Öckerö kommun däribland missionsförsamlingen på Öckerö och Sion på Fotö.

Anläggningen är främst till för att ge personer som har alkoholproblem och varit på behandling för detta en möjlighet att bli utslussade i samhället. Anläggningen har i nuläget åtta stycken platser. Snart kommer det att byggas ett ytterligare hus där dessa personer kan bo så kommer nuvarande anläggning att bli ett vandrarhem.

På invigningen var de flesta ideella krafter representerade och sammantaget var det ett drygt femtiotal personer som avnjöt både musik, trolleri och välsignelser. Sammantaget ett fantastisk anläggning som jag hoppas att vår egen kommun också kan komma att utnyttja i framtiden.

Se filmen från invigningen.

Kommentera