Kommunfullmäktige den 23 maj

Förutom ett par beslut om bolagen Renova, ÖRAB och ÖBO bestod mötet mest av svar på motioner och medborgarförslag.

Ett flertal svar gavs på motioner och medborgarförslag om säkerheten på skolvägar och att man önskar fler GC-vägar. Det handlar mycket om Björkö där det finns förslag på GC-vägar både utefter Bäckevägen och Skarviksvägen. Det gemensamma svaret är att kommunen nu håller på med en trafiksäkerhetsutredning där vi ser över trafiksäkerheten i hela kommunen. Avsikten är att olika objekt där vi anser att trafiksäkerheten skall förbättras kommer att listas i prioritetsordning. Det blir sedan en fråga i budgetarbetet hur mycket vi kan bygga ut årligen. Trafiksäkerhetsplanen räknas bli klar under första delen av 2014.

Vi har de senaste åren haft en stor satsning på trafiksäkerheten i kommunen. Vi har bl.a. byggt Statoil-rondellen, GC-väg utefter Norgårdsvägen och räcke utefter Hönövägen. Den kommande satsningen kommer mest att inriktas på nya GC-vägar där Björkö är en del.

Mötet avslutades med en utbildning i ökad säkerhet mot aggressioner, våld och hot.

Kommentera