West Sweden årsstämma

På dagens årsstämma med West Sweden beslutades det att föreningen skall läggas ned med röstsiffrorna 41 mot 38. Nu går ärendet vidare till en extra stämma där det krävs 2/3 majoritet för att detta skall bli verklighet.

Redan idag har ett antal kommuner lämnat föreningen, däribland Göteborg och fler har aviserat sitt utträde. Bland dem finns Västra Götalandsregionen, Hallands region och Borås.

Öckerö kommun avser också att lämna så fort Göteborg har organisationen klar för att ta emot oss. I stort sett all kommuner inom GR kommer att ansluta sig till Göteborgskontoret inom kort.

West Sweden är ett samarbetsorgan mellan kommunerna i Värmland, Halland och Västra Götalandsregionen. Uppgiften har varit att hjälpa kommunerna med projekt i EU samt att vara kommunernas förlängda arm i Bryssel.

Kommentera