Öckeröalliansens budget för 2014

Öckeröalliansen har för 2014 lagt en budget för framtiden. En framtid för våra kommuninvånare där vi bl.a. satsar på nya skollokaler för våra ungdomar och ett nytt demensboende på Solhöjdsområdet.

I vår kommun har vi idag ett antal äldre skollokaler som inte längre har den funktionella statusen som de borde ha. I det arbetet har vi valt att satsa på två stycken F – 9-skolor i kommunen som en grund. Vi väljer därför på att bygga om och till både Bratteberg och Hedenskolan för att göra dem till nya kunskapscentrum.

Antalet äldre kommer att öka dramatiskt de närmaste åren i Sverige och inte minst i vår kommun. För att möta detta bygger vi ett helt nytt demensboende på Solhöjdsområdet som kommer att klara av de framtida kraven på demensvård både till omfattning och kvalité. Samtidigt med detta moderniserar vi delar av Solhöjdens särskilda boende till modern standard.

Vi har ett mål att minska antalet barn i förskolegrupperna. För detta ändamål avsätter vi pengar till en ny avdelning för att komma tillrätta med detta.

Det är väsentligt att ungdomar ges möjlighet till att pröva på arbete med bl.a. feriearbeten. För det avseendet avsätter vi pengar så att ytterligare sju ungdomar, utöver de 42 som finns idag, möjlighet till feriearbete.

För att tidigt hjälpa elever i skolan som har det svårt avsätter vi pengar för ett resursteam där socialpedagoger och socionomer samarbetar i ett team för att hjälpa dessa elever.

För våra Nordöar är kommunikationerna en livsnerv som är en förutsättning för att vi skall ha levande öar. Tillsammans med Trafikverket avsätter vi därför pengar för ytterligare tre turer på vardagskvällar för att förbättra kommunikationerna.

Även mellan Björkö och Öckerö är det väsentligt med bra kommunikation. Detta för att ge Björköborna bättre tillgång till vår kommunala service. Samtidigt är Björkö vårt framtida utbyggnadsområde med för bostadsbyggande och det är då också viktigt att det finns bra kommunikationer mellan dessa öar. Vi vill starta en utredning om en linjfärja mellan Björkö och Öckerö som i framtiden skall förbättra kommunikationerna.

Vi vill att vår vackra kommun skall skötas så att det ges möjlighet till att städa mer och att sköta planteringar och ansningar av vegetationen. Vi avsätter därför särskilda pengar för detta ändamål.

2 kommentarer för “Öckeröalliansens budget för 2014

  1. arrrg, jag tycker att vi är snälla mot de flesta kommuninvånarna i vår budget.

Kommentera